Bjørn Haugen leder Lena Maskin

En av Svein Storihles nære medarbeidere, Bjørn Haugen, overtar som konstituert daglig leder. Sveins sønner og søster viderefører familiens eierskap.

Publisert

Lena Maskins mangeårige sjef Svein Storihle døde 5. august. Nå har styret bestemt at Bjørn Haugen konstitueres som daglig leder for bedriften. Han har lang erfaring fra firmaet, og har vært en av Svein Storihles nære medarbeidere i en årrekke.Blir i familienSvein Storihle hadde majoriteten av aksjene. Disse videreføres nå til hans sønner Borger og Helge Storihle. De er begge aktive i bedriften. Øvrige aksjer eies av deres tante Anne Storihle Haugen. I en pressemelding poengteres det at dette viser at familien ønsker å satse videre på selskapet.Ser framoverI pressemeldingen går det også fram at Lena Maskin ser optimistisk på framtida, tross det store tapet ved Svein Storihles bortgang.– Vi har gode leverandører og produkter, dyktige forhandlere og solid økonomi. Basert på dette ser eiere, styre og medarbeidere store framtidsmuligheter for virksomheten. En offensiv satsing på forhandlere vil være en sentral del i dette. Resultatene i 2006 ble gode, og første halvår 2007 er solid. Dette, og mange dyktige medarbeidere setter selskapet i stand til å fortsette den offensive og solide drift som kjennetegnet Svein Storihles mangeårige ledelse av bedriften, fastslår Lena Maskin.

Powered by Labrador CMS