Du er her

Vil redde høna med mobilt slakteri

Forskningsprosjektet MobilSlakt skal sørge for at flere høner ender i butikken og ikke i en container med CO2-gass.
Av Bo Hansen
Publisert 08.02.2017 00:13

Målet for prosjektet er å utvikle et mobilt og fleksibelt konsept for slakting av fjørfe som kan bidra til økt lønnsomhet og ressursutnytting, skriver Animalia på sine hjemmesider.

Tar vare på hele høna

Transport er en kritisk faktor for å ivareta god dyrevelferd for utrangerte verpehøns. At slakteriet kommer til bonden, innebærer følgelig at dyrene ikke må transporteres. Dette åpner også opp for at egg- og fjørfeprodusenter som ligger utenfor de sentrale områdene kan få bedre løsninger for slakt av høner. I tillegg til å øke slakteandelen av utrangerte verpehøns, skal prosjektet gi en slakteprosess som ivaretar alle deler av dyret på en optimal måte, heter det videre i artikkelen.

En høne å plukke

En forutsetning for at prosjektet skal lykkes, er en optimal plukke- og bedøvelsesprosess. Alt fjørfe som skal slaktes, må først plukkes på garden. Plukking innebærer at dyrene må fanges og bæres til transportcontaineren. Plukkingen kan utføres maskinelt, men majoriteten av plukkingen i Norge foregår manuelt. Uavhengig av plukkemetode, så kreves kunnskap og gode holdninger hos plukkeren for å ivareta dyrevelferden på en best mulig måte, skriver Animalia til slutt.

 

 

Nøkkelord
Faktaboks

Disse er med i prosjektet

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2017 – 2019 som et tverrfaglig samarbeid hvor flere aktører innen FoU, fjørfebransjen, utstyr- og gassleverandører vil gå sammen for å finne løsninger på en felles problemstilling. Ytterøykylling AS er prosjekteier, i tillegg deltar SINTEF, Animalia, Toten Eggpakkeri, Mobilslakt AS ved Torill Malmstrøm, KLF og Praxair.