Du er her

Vil bedre pollinering av rødkløver

Under halvparten av Norges årlige behov for rødkløverfrø kommer fra norsk frøavl. Det vil forskere fra Bioforsk gjøre noe med.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 05.04.2013 11:00

Kløverplanter er selvsterile, og dermed helt avhengig av insektpollinering, men manglende pollinering har blitt et stort problem i produksjonen av kløverfrø.

– Årsaken til nedgangen er sammensatt, men det henger trolig sammen med færre naturlige pollinatorer på grunn av blant annet innskrenking av leveområder, større monokulturer, økt bruk av insektmiddel og andre miljøpåvirkninger, sier Lars Tørres Havstad ved Bioforsk Landvik.

Han er ekspert på dyrkingsteknikk ved produksjon av frø av gras og kløver, og skal lede det fireårige prosjektet for å bedre tilgangen på norskproduserte rødkløverfrø som Bioforsk nå skal i gang med.

 Prosjektet skal følge et utvalg av garder hvor det produseres rødkløverfrø, blant annet for å undersøke hvor stor del av pollineringa er avhengig av stedsforholdene. De skal også se nærmere på hvor stor grad bruken av insektsmidler påvirker humlene negativt.

I tillegg skal forskerne se på tiltak som kan bedre tilgangen på humler og bier for kløverdyrkere.

– En viktig del av prosjektet er å utvikle en metode for kommersiell produksjon av humlebol med langtunga arter til bruk i kløverfrøavlen, sier Havstad.

"