Du er her

Videregående skoler med agronomutdanning

Det er mer enn tjue videregående skoler over hele landet hvor du kan ta agronomutdanning. Vi har samlet dem her i en fylkesvis inndeling.
Av Redaksjonen
Publisert 01.02.2018 10:04

Ordinær søknadsfrist til videregående skoler er 1. mars.

 

Akershus

Hvam videregående, Nes kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforbredende naturbruk
Vg 3 Påbygging til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: post@hvam.vgs.no
Hjemmeside: www.hvam.vgs.no
Telefon: 63 91 21 00
Besøksadresse: Hvamsallen 30, 2165 Hvam

 

Aust-Agder

Tvedestrand og Åmli VGS, avdeling Holt, Åmli kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: tvedestrand@tvedestrand.vgs.no
Hjemmeside: www.tvedestrand.vgs.no
Telefon: 37 19 66 50
Besøksadresse: Holt, 4900 Tvedestrand

 

Buskerud

Buskerud videregående skole

Vg 1 Naturbruk
Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg 1 Teknikk og industriell produksjon
Vg 2 Anleggsgartner- og idrettsanleggsfag
Vg 2 Hest- og hovslagerfag
Vg 2 Arbeidsmaskiner
Vg 2 Kjøretøy
Vg 2 Byggteknikk
Vg3 Agronom (2+2)

Kontaktinfo:

Epost: --
Hjemmeside:http://www.buskerud.vgs.no/
Telefon: 32 22 21 00
Besøksadresse: Buskerudveien 134, Buskerud gård 

 

Finnmark

Tana vgs, Tana kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Hest og hovslager
Vg 3 Landbruk (2+2)

Kontaktinfo:

Epost: tanavgs@ffk.no
Hjemmeside: http://www.tana.vgs.no
Telefon: 78 96 39 00
Besøksadresse: Birkelund 44, 9845 Deatnu/Tana

 

Hedmark

Jønsberg videregående skole, Stange kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: jonsberg@hedmark.org
Hjemmeside: www.jonsberg.vgs.no
Telefon: 62 58 12 00
Besøksadresse: Jønsbergveien 272, 2335 Stange

 

Storsteigen videregående skole, Alvdal kommune

Vg 1 Naturbruk (med hest)
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: postmaster@storsteigen.vgs.no
Hjemmeside: www.storsteigen.vgs.no
Telefon: 62 48 94 40
Besøksadresse: 2560 Alvdal

 

Hordaland

Voss videregående skule, Voss kommune

Vg 1 Landbruk
Vg 1 Hest
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: nye.voss.vgs@hfk.no
Hjemmeside: www.hordaland.no/nn-NO/skole/nyevossvgs/
Telefon: 57 30 76 00
Besøksadresse: Strandavegen 252, 5710 Skulestadmo

 

Møre og Romsdal

Gjermundnes vidaregåande skule, Vestnes kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: gjermundnes@mrfylke.no
Hjemmeside: www.gjermundsnes.vgs.no
Telefon: 71 18 04 33
Besøksadresse: 6392 Vikebukt

 

Nordland

Mosjøen VGS avd. Marka, Vefsn kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: post.mosjoen@nfk.no.
Hjemmeside: mosjoen.vgs.no
Telefon: 75 65 41 00 
Besøksadresse: Marka, 8658 Mosjøen

 

Sortland vgs, avdeling Kleiva, Sortland kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Naturbruk
Vg 3 Naturbruk (fra høsten 2018)

Kontakt:

Epost: nilskj@vgs.nfk.no
Hjemmeside: sortland.vgs.no
Telefon: 75 65 57 20
Besøksadresse: Kleiva, 8405 Sortland

Oppland

Lena-Valle VGS, avdeling Valle, Østre Toten kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: vallevdg@oppland.org
Hjemmeside: www.opplandvgs.no/valle-vgs/
Telefon: 61 14 33 50
Besøksadresse: 2850 Lena

 

Oslo

Natur videregående skole, Oslo kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: post@natur.vgs.no
Hjemmeside: www.natur.vgs.no
Telefon: 22 90 86 00
Besøksadresse: Strømsveien 323A, 1081 Oslo

 

Rogaland

Øksnevad vidaregåande skole, Klepp kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfaget
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: oksnevad-vgs@rogfk.no
Hjemmeside: www.oksnevad.vgs.no
Telefon: 51 78 80 00
Besøksadresse: Jærveien 990, 4352 Kleppe

 

Tveit vidaregåande skule, Tysvær kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: kontor@tveit.vgs.no
Hjemmeside: www.tveit.vgs.no
Telefon: 52 77 48 50
Besøksadresse: 5560 Nedstrand

 

Sogn og Fjordane

Mo og Øyrane vidaregåande skule, Førde kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg1 Naturbruk, hesterettet
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk og husdyrhold
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: post.moy@sfj.no
Hjemmeside: www.moy.vgs.no
Telefon: 57 63 73 00
Besøksadresse: Øyravegen 1, 6801 Førde

 

Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland kommune

Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk, økologisk (agronom)

Kontaktinfo:

Epost: sjh@sfj.no
Hjemmeside: www.sjh.no
Telefon: 57 63 26 50
Besøksadresse: 5745 Aurland

 

Telemark

Nome videregående skole avd Søve, Nome kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: nome.vgs@t-fk.no
Hjemmeside: www.nome.vgs.no
Telefon: 35 91 87 00
Besøksadresse: Søvevegen 12, 3830 Ulefoss

 

Troms

Senja videregående skole (Gibostad), Lenvik kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 natrubruk (marin)
Vg 2 Hest- og hovslager
Vg 2 Landbruk og gartneri
Vg 3 Naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: post.senja@troms.vgs.no
Hjemmeside: www.senja.vgs.no
Telefon: 77 85 28 52
Besøksadresse: Gisundveien 9, 9372 Gibostad

 

Trøndelag

Skjetlein videregående skole, Trondheim kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: skjetleinvgs.postmottak@trondelagfylke.no
Hjemmeside: www.skjetlein.vgs.no
Telefon: 72 81 13 40
Besøksadresse: Skjetleinvegen 114 7083 Leinstrand

 

Øya videregående skole, Melhus kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: oya@oya.vgs.no
Hjemmeside: www.oya.vgs.no
Telefon: 920 92 041
Besøksadresse: Kvålsvegen 133, 7228 Kvål

 

Val videregående skole, Nærøy kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: post@val.vgs.no
Hjemmeside: www.val.vgs.no
Telefon: 74 38 90 00
Besøksadresse: 7970 Kolvereid

 

Mære landbruksskole, Steinkjer kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Skogbruk
Vg 3 Gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: mlspost@ntfk.no
Hjemmeside: www.maere.no
Telefon: 74 17 04 30
Besøksadresse: 7710 Sparbu

 

Vest-Agder

KVS-Lyngdal, Lyngdal kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Heste- og hovslagerfaget
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk
Vg 3 Studieforberedende naturbruk

Kontaktinfo:

Epost: post@kvs-lyngdal.no
Hjemmeside: www.kvslyngdal.no
Telefon: 38 30 06 00
Besøksadresse: Rosfjord, 4580 Lyngdal

 

Søgne vgs, Søgne kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Hest og hovslager
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Anleggsgartner
Vg 3 Naturbruk (Studiekompetanse og 2+2)

Kontakt:

Epost: sogne.vgs@vaf.no
Hjemmeside: sogne.vgs.n
Telefon: 38 05 47 00
Besøksadresse: Søgnetunet 3, 4640 Søgne

 

Vestfold

Melsom vgs, Sandefjord kommune

Vg1 Naturbruk
Vg 2 Landbruk og gartner
Vg 2 Hest og hovslager
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Agronom

Kontakt:

Epost: melsom.vgs@vfk.no
Hjemmeside: mvs.vgs.no
Telefon: 33 36 39 00
Besøksadresse: Melsomvikveien 180, 3159 Melsomvik

 

Østfold

Tomb VGS, Råde kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 1 Bygg- og anleggsteknikk
Vg 1 Teknikk og industriell produksjon
Vg 1 Studiespesialisering
Vg 2 Studiespesialisering
Vg 2 Heste- og hovslagerfaget
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 2 Byggteknikk
Vg 2 Kjøretøy (lette)
Vg 2 Anleggsteknikk
Vg 3 Studiespesialisering
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: post@tomb.no
Hjemmeside: www.tomb.no
Telefon: 69 28 30 00
Besøksadresse: Tomballeen 7, 1640 Råde

 

Kalnes videregående skole, Sarpsborg kommune

Vg 1 Naturbruk
Vg 2 Anleggsgartner og idrettsanleggsfag
Vg 2 Heste- og hovslagerfag
Vg 2 Landbruk og gartnernæring
Vg 3 Landbruk (agronom)
Vg 3 Studieforberedende naturbruk
Vg 3 Påbygning til generell studiekompetanse

Kontaktinfo:

Epost: kalnes.vgs@ostfoldfk.no
Hjemmeside: www.kalnes.vgs.no
Telefon: 69 13 60 00
Besøksadresse: Sandtangen 85, 1712 Grålum

Nøkkelord
Faktaboks

Gi beskjed om endringer

Finner du noen feil i oversikten? Skoler som mangler? Gi oss beskjed, så retter vi det opp.