Du er her

Universitetet på Ås får tre fakulteter

Når Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap blir slått sammen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) fra nyttår, blir fagfeltene samlet i tre fakulteter med hver sin dekan i spissen.
Av Bo Hansen
Publisert 27.05.2013 15:30

I disse dager utlyses tre stillinger som dekaner, som skal lede de respektive fakultetene. Dekanene skal ha ansvar for den faglige og administrative virksomheten ved fakultetet og rapporterer til fakultetsstyret og til rektor. Dekanene inngår i NMBUs ledergruppe. For ordens skyld opplyser vi om at søknadsfristen er 17. juni.

De tre fakultetene er:


Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap

Institutt for basalfag og akvamedisin

Institutt for produksjonsdyrmedisin

Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi

Institutt for sports- og familiedyrmedisin

Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap

Institutt for plantevitenskap


Fakultet for miljøvitenskap og teknologi

Institutt for matematiske realfag og teknologi

Institutt for naturforvaltning

Institutt for miljøvitenskap

 


Fakultet for samfunnsvitenskap

Institutt for landskapsplanlegging

Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier; Noragric

Handelshøyskolen NMBU