Du er her

Ungskogpleie med rotrykking

Rotrykking kan være en mulig måte å mekanisere rydding i plante- og ungskogfelt, hevder Skogforsk i Sverige.
Av Bo Hansen
Publisert 04.02.2018 20:12

Forskerne har sett nærmere på to typer maskiner som rykker opp plantene med røttene og mener at de foreløpige feltstudiene viser gode resultater på kort sikt. Men det behøves flere studier for å se på de langsiktige virkningene, heter det.

Fortsatt dominerer den motormanuelle ryddinga i ungskogpleien i Norden, men mangel på arbeidskraft har medført at kostnadene ved motormanuell rydding har skutt i været. Det er på denne bakgrunn at den mekaniske ryddinga har fått vind i seilene.

Har sett på to varianter

Finnene har allerede utvikla en rotrykker som er på markedet under navnet Naarva P25. Dette aggregatet er kranmontert og klemmer fast én eller flere stammer. Når krana heves, følger plantene med opp.

I tillegg til den finske har forskerne også sett på en svensk rotrykker som er under utvikling og som det foreløpig ikke er søkt patent for, skriver ATL. Derfor er det av forståelig grunner lite informasjon om «Rotrycken», som den er døpt.  Aggregatet er også kranmontert, men i motsetning til den finske varianten kan rotrykkinga skje kontinuerlig uten at aggregatet må løftes opp. Forskerne mener at dette vil kunne høyne prestasjonen i og med at du slipper løfte- og senkebevegelsene.

Ulempen er at forskerne ennå ikke har kunnet sammenlikne de to maskinene under samme forhold og med samme fører.

Hindrer rotskudd

De svenske skogforskerne oppsummerer foreløpig at metoden har et visst potensial. Ettersom rotrykkinga settes inn på et tidlig stadium, kan aggregatet «skreve» over plantene uten å skade altfor mange hovedstammer og samtidig opprettholde prestasjonsnivået.

Noe av clouet med rotrykkinga er at du forhindrer oppslag av rotskudd og i beste fall holder det med én omgang med rotrykking. Men for at metodikken skal kunne verifiseres vitenskapelig, må plantebestandet følges opp gjennom flere år, heter det til slutt.

 

.