Du er her

Svenskene fronter dyretransport

Den svenske landbruksministeren Sven-Erik Bucht tar opp regelbrudd når det gjelder dyretransporter i EU-landene.
Av Bo Hansen
Publisert 11.11.2016 11:00

Når EUs jordbruks- og fiskeriministre møtes i Brüssel til uka, vil landsbygdminister Sven-Erik Bucht ta opp manglende beskyttelse av dyra under transport, skriver ATL.

Det er på svensk initiativ at dette temaet kommer på dagsordenen i Brüssel 14. og 15. november.

Den svenske regjeringen mener at EU-landene og de ansvarlige myndighetene må bli bedre til å bruke det verktøyet som allerede finnes for å rettsforfølge regelbrudd. Svenskene mener også det er på tide å se over dagens dyrevernregler.

Det er særlig forhold som transporttid, dyretetthet, hvileperioder, vanning og fôring, samt transporter ved høye utetemperaturer som svenskene mener trenger en revisjon.

I forrige uke kunne vi fortelle at forskning på dyretransport ikke er et prioritert område.

 

 

 

Nøkkelord