Du er her

Stripesprederen fornyer enga

Våtsåing av grasfrø sammen med husdyrgjødsel fungerer utmerket så lenge du sår tidlig, satser på storfrøa arter og har nok fuktighet i enga. Det forteller Birger Volden ved Vågønes forskingsstasjon.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

(Fra BG 7/05)

Etablering av kløver i eksisterende eng er særlig viktig ved økologisk drift, fordi vedlikeholdssåing etter tidlig utgang av kløver vil forlenge engperioden og dermed spare deg for betydelige beløp.

Dette er grunnen til at Planteforsk, Vågønes forskingsstasjon, ITF, Agromiljø og Nordnorsk kompetansesenter har gjennomført en rekke forsøk med våtsåing av kløver og flerårig raigras for å fornye etablert grasmark.. Resultatene viser at metoden stort sett fungerer godt. Det viser også fire feltforsøk som Jæren forsøksring (sandjord), Nordhordland forsøksring (myrjord) og Bodin Gård (sand og myr) har gjennomført i 2003.

Viktige forutsetningerSamtidig er det viktig å være klar over at det er flere viktige faktorer som bestemmer om du vil lykkes med å spre gjødsel og frø i en og samme operasjon.

Enga må ikke være for tett, og heller ikke ha for kraftig vekst eller tett grassvor. Det må også være tilstrekkelig fuktighet utover i sesongen, forklarer Birger Volden. Han peker på at tidlig såing og tidlig førsteslått vil sikre et bedre resultat. Det ser også ut til at arter med store frø har best forutsetninger.

I eldre eng med tett grassvor anbefaler Volden en lett harving før såing eller full fornying dersom du satser økologisk. I konvensjonell drift vil kjemisk brakking eller uttynning av enga før såing være helt nødvendig.

Sparer jord og miljøVolden presiserer at andre såmetoder uten husdyrgjødsel også kan gi gode resultater. Imidlertid viser erfaringene har våtsåing har flere fordeler, forutsatt bruk av stripespreder eller eventuelt nedfeller.

Videre vil han minne om de positive sidene ved bruk av slangesystemer ved gjødsling. For eksempel vil belastningen på enga bli mindre. Utstyret har stor kapasitet, og du reduserer nitrogen/ammoniakktapet i lufta. Utblanding med vann i forholdet 1:1 blir ingen flaskehals. Det er viktig fordi og en slik blanding med vann bedrer spiringa og reduserer N-tapet enda mer. Dessuten blir luktproblemene mindre og du får et forholdsvis kostnadseffektiv driftsopplegg.

Tidlig førsteslåttAt resultatene blir så mye bedre når du sår tidlig på forsommeren og høster tidlig, er ikke vanskelig å forstå. Drøyer du for lenge, vil de små plantene bli svekket på grunn av mangel på lys.

Kjøring med harv før såing for å redusere konkurransen fra det gamle etablerte plantedekket har gitt liten effekt, og effekten har i alle fall ikke stått i forhold til arbeidsinnsatsen, viser forsøkene.

Ser resultatet året etterVolden påpeker også på at brukere som velger å satse på våtsåing i etablert eng ikke bør ha altfor store forventninger første året. Det er faktisk først året etter såing at du får full effekt og synlig bevis på at metoden virkelig fungerer, forteller han.

I de nordnorske forsøkene ble det brukt 0,5-0,6 kg rødkløverfrø pr. dekar, og i feltene med flerårig raigras ble det brukt 2 kg pr. dekar. Stripesprederen med såutstyr er levert av Agromiljø.