Du er her

Streiken kan gå utover dyrene

Transportarbeiderstreiken kan føre til opphoping av dyr hos produsentene. Dette kan bli en utfordring, spesielt i fjørfe- og svineproduksjon, i forhold til dyrevelferd. Opphoping av varer på lager øker også risikoen for overskridelse av holdbarhetsdatoer når streiken er over.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

En av konsekvensene av transportarbeiderstreiken er at kjøttprodusentene kan få problemer med å få levert dyr til slakting. Dette kan bli problematisk for produsentene av fjørfe og svin der dyrene vokser raskt og kan gi økt trengsel. Mattilsynet vil derfor ta kontakt med produsentorganisasjonene for å sette fokus på dette temaet.

- Våre distriktskontorer er også bedt om å være spesielt oppmerksom på dette aspektet i tiden fremover, sier Joakim Lystad, administrerende direktør i Mattilsynet.

Streiken har også ført til opphoping av matvarer på lager. Når streiken er over er det grunn til å tro at sannsynligheten for å finne varer i hyllene som er utgått på dato vil øke.

- Det kan derfor være grunn for forbrukeren til å følge ekstra godt med, oppfordrer Lystad.

Kilde: Mattilsynet