Du er her

Strategisk bondemakt

Magnus Carlsens mesterlige avslutning i sjakk-VM har lært oss én viktig ting: Bonden er en avgjørende brikke.
Av Magnus Østby
Publisert 15.12.2014 06:30

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Og vi som i vår naivitet trodde at bøndene bare var på brettet for å beskytte offiserene og de kongelige! I det siste partiet var det verdensmesterens framskutte bondeposisjon som var utslagsgivende.

Sjakken viser med all tydelighet at det er den langsiktige strategien som avgjør, ikke nødvendigvis ett eneste trekk. Her er det lett å trekke paralleller fra sjakkbrettet til bondelivet. Skal du lykkes og utvikle deg som bonde, må du vite hvor du skal. Du må sette deg klare mål, og deretter legge en plan for å komme dit. Dessuten må du ha kunnskap om det du holder på med, lære av egne og andres feil. Og ikke minst ha tro på det du gjør.

Har du satt brikken på brettet, er det for seint å angre. Bordet fanger! Slik er det for bønder også. Har du først sådd havre, kan du ikke ombestemme og så bygg dagen etterpå. Matproduksjon er en biologisk og tidkrevende prosess hvor det ikke finnes reversmuligheter. Har du investert millioner av kroner i et lausdriftsfjøs, begynner du ikke med slaktegris neste dag.

Bondebrikkene kan bare ta ett skritt av gangen. Til tross for sin begrensede aksjonsradius, har vi sett at de ikke er å skubbe seg på. Slik er det utenfor sjakkbrettet også. Å brødfø en nasjon er et stort ansvar, men gir samtidig stor makt. Skrur bøndene igjen matkrana, ligger vi andre tynt an. Før og under jordbruksforhandlingene hender det at vi ser konturene av et slikt maktmiddel som matproduksjon er. Men ellers i året er landbruket merkbart fraværende i media og på andre arenaer i storsamfunnet.

Når opplevde vi sist at landbruket var på offensiven og satte en dagsorden som ble lagt merke til? Vi betviler ikke at  Bondelaget og Bonde- og småbrukerlaget jobber hardt for landbrukets interesser. Men hvor er strategien for å komme i forkant og i en positiv dialog med forbrukerne? Ofte blir organisasjonene stilt til veggs og må hele tida forsvare seg. Angrep er fortsatt det beste forsvar!

Det er betegnende at bøndenes egen statsråd og motpart i  ordbruksforhandlingene kommer fra kommunikasjonsbransjen. I den jobben hadde hun matvarekjedene som kunder og visste hvilke knapper hun skulle trykke på for å få det til å se ut som om bøndene var skyld i de høye matvareprisene. Før julefreden senker seg over landet, kunne det kanskje være på sin plass å minne medborgerne om hvor ribba og pinnekjøttet kommer fra?

God jul!

__________________________________________________________________

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre gardsdrift 10/2014

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

__________________________________________________________________


Tidligere lederartikler fra Bedre gardsdrift:

"

"
Kunnskapsløft for landbruket

Fra Bedre gardsdrift 7/2015: «Vi har tidligere tatt til orde for en mer offensiv mediestrategi fra landbruket, og vi blir mer og mer overbevist om viktigheten av dette. Landbruket er på alle vis tjent med et generelt kunnskapsløft om norsk matproduksjon.»

Les mer »"

Les også"
Økonomisk seigpining tar liv

Fra Bedre gardsdrift 6/2015: «Sikkerheitsbelte og sunt mannvit er gratis og tilgjengelig for alle. Noko som ikkje er like lett, er å sikre at alle har tid og økonomi til å halde maskinparken i forsvarleg stand.»

Les mer »"

Les også"
Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Les mer »"

Les også"
Skallet er ditt – programvaren er vår!

Fra Bedre gardsdrift 4/2015: US Copyright Office behandler nå en søknad fra John Deere, som ber om at programvaren i deres produkter blir underlagt lov om opphavsrett, på samme måte som programvare til datamaskiner.

Les mer »"

Les også"
Renere, men enklere traktorer?

Fra Bedre gardsdrift 3/2015: «De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav.»

Les mer »"

Les også"
Monopol i fjøset

Fra Bedre gardsdrift 2/2015: «Fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.»

Les mer »"

Les også"
Bredbånd til alle, takk!

Fra Bedre gardsdrift 1/2015: «På få år har landet vårt fått et digitalt klasseskille som råker skoleelever og næringsdrivende særlig hardt, og som definerer folk til å være med eller utenfor. »

Les mer »"

Les også