Du er her

Stor nedgang i fjørfe-slakt

Slaktemengden av fjørfe-kjøtt falt med hele 20 prosent i første halvår av 2015.
Av Bo Hansen
Publisert 29.09.2015 10:15

Færre norske kyllinger på grillen i første halvår av 2015.

Men vi opplever også en nedgang for alle de viktigste kjøttslaga i første halvår – 17 500 tonn eller elleve prosent i forhold til samme periode i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Slakt av storfe gikk ned med ni prosent, mens slakt av sau og svin ble reduserte med henholdsvis seks og fire prosent.

Av det kontrollerte slaktet i første halvår i år utgjorde svinekjøtt 61 200 tonn, fjørfekjøtt 43 400 tonn, storfekjøtt 35 300 tonn og sauekjøtt 3 400 tonn.

Slakt godkjent til menneskemat  
  Tonn Prosent endring fra  
1. halvår 2015 1. halvår 2014 - 1. halvår 2015 1. halvår 2010 - 1. halvår 2015  
Svin 61 247 -3,9 -2,8  
Fjørfe 43 350 -20,5 3,3  
Storfe 35 311 -9,3 -12,7  
Sau 3 397 -5,7 -7,5  

Kilde: Statistisk sentralbyrå