Du er her

Sprer du sentrifuGALT?

Det er vanskelig å stille inn og bruke sentrifugalsprederen riktig, sier rådgiver Tor Breen i Norges Vel. Her får du tips til hvordan du treffer bedre.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Tidligere undersøkelser viste at halvparten av sprederne gjorde for dårlig arbeid. Nyere tester gir heller ikke tilfredsstillende resultat. Alle prøver som er utført med sentrifugalspredere ute i praksis, viser at det som oftest ikke er noe galt med sjølve utstyret. Årsaker til dårlig spredning kan være maskinens tilstand, forsømt vedlikehold, førerens manglende interesse for et godt resultat, gjødslas egenskaper og for komplisert innstilling, ramser Breen opp.

Ikke godt nok
Sjøl om problemet er størst for sentrifugalspredere med én skive, er det heller ikke enkelt å oppnå jevn spredning og riktig mengde med to skiver. Svenske undersøkelser med nesten nye spredere som ble innstilt og kjørt av gardbrukere, viste at sprederesultatet ikke var godt nok. - Dette bekrefter det vi har erfart fra praksis. Det kan være stor avstand mellom gjødselplanen og den gjødselmengden plantene virkelig får. Men det finnes både håp og metoder for å sikre et jevnere sprederesultat, trøster rådgiveren.

Kontroll og atter kontroll De fleste sprederne kan gi et tilfredsstillende resultat. Det er bondens evne til å bruke utstyret riktig og mulighetene for kontroll som er avgjørende for resultatet. Uansett om sprederen har én eller to skiver, må resultatet kontrolleres både for mengde, spredejamnhet og spredebredde. Innstilling etter spredetabell må alltid kontrolleres, understreker Breen, som på de påfølgende sider gir råd om hvordan du kan sjekke gjødselmengde og sprederesultat, samt nyttige tips.

Bildetekst oppslagsbilde: Problemet med spredning av mineralgjødsel er størst ved bruk av sentrifugal- og pendelspredere, som nyttes på 70 prosent av jordbruksarealet i Norge. Feil innstilling får derfor store økonomiske og miljømessige konsekvenser, sier Tor Breen.


Stasjonær mengdekontroll

Norges Vel har utviklet en gjødselsamler som kan nyttes både for kontroll av mengde og for å se om spredebildet er skjevt.

Dette er en enkel binge som består av aluminiumsprofiler og en presenning. Sprederen rygges inn, kjøres i et halvt til ett minutt, og gjødsla tømmes over i to bøtter for veiing. Gjødselsamleren er todelt, slik at en samtidig får kontrollert sidefordeling av gjødsel. Utstyret er enkelt, raskt å montere og betjenes av én person. Det egner seg både for spredere med én og to skiver, men bør ikke nyttes for nyere spredere med høge hastigheter på gjødsla.

Lag ditt eget kontrollorganAlternativt kan du sette opp en binge på ca. 3,5x3,5 meter med tre vegger på gardsplassen. Bingen kles med presenning. Sprederen rygges inn og settes i gang. Om det legges ei lekt midt etter sprederen, kan sidefordelingen kontrolleres samtidig. Det er ofte nødvendig å teste sprederen flere ganger med påfølgende justeringer.

Beregning av gjødselmengdeMed utgangspunkt i oppveid gjødsel, kjøretid, kjøreavstand (se instruksjonsboka) og kjørehastighet, finnes gjødselmengde per dekar:

De fleste nye spredere med to skiver har mulighet for mengdekontroll ved hjelp av utstyr som følger sprederen. Enkelte fjerner den ene skiva, slik at gjødsla renner direkte ned i ei bøtte. Prinsippene er forskjellige. Se instruksjonsboka!

Neste uke: Les mer om
- Kontroll av spredejevnhet- Godt å vite & nyttige tips