Du er her

Som du sår skal ugraset vokse

I gamle dager la bøndene æra si i å så jevnt. Egentlig handler det mer om økonomi og agronomi enn ære, så la oss skjerpe oss.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

(Fra Bedre Gardsdrift 5/03)

Å si at arbeidet du gjør om våren danner grunnlaget for økonomien du oppnår om høsten, høres ut som en floskel. Vi våger påstanden likevel, og anbefaler deg å sjekke hva du har gjort i år, og hvordan det kan gjøres bedre neste år.

Det hele handler om å la frøet og planten få best mulig forhold. Alt du gjør gjennom året må ta hensyn til det. Planter med en god oppvekst, som ikke har vært plaget av aggressiv konkurranse, vet også å gi svar på godt stell, fastslår Sverre Linnestad, som har ansvaret for gardsdrifta på Blæstad.

Hvorfor? Flertallet av faktorene som du kan påvirke gjennom vekstsesongen, gjør du noe med om våren. Såinga er den store finalen. Da avgjør du hvem som skal vinne av det sådde frøet eller ugrasfrøet.

Sjøl med korrekt dosert sprøyting til rett tid, vil ugraset på de usådde flekkene overleve. Konkurranse fra kulturplantene er det beste middelet i kampen mot ugraset. Får uønskede planter fritt spillerom, oppformerer de seg, stjeler vann og næring fra kulturplantene, og skaper vansker i treskinga. Effekten av større usådde flekker blir som i kanten på åkeren. Det første året får du et avlingstap. Verre er det at du risikerer mer ugras neste år, takket være at rotugraset har fått utvikle seg og at frøugraset har satt flere frø. Det stiller enda større krav til kommende års jordarbeiding og såing. Med andre ord kommer du inn i en vond sirkel, mener Linnestad.

ForarbeidetBruken av såmaskina er ikke alene om å avgjøre høstens resultat. Du skal tenke på såinga alt fra første plogkropp går i jorda. Jevn pløying er helt nødvendig for å sikre jevn sådybde. Vendeplogen har en fordel, siden den gir færre åpninger og avslutninger.

Så kommer slodden, som skal slette overflata for såmaskina. Ta tørre områder først, for å redusere fordampinga. Følg opp med ei harving som skaper et sjikt med finmateriale der frøet skal ligge.

Satser du på redusert jordarbeiding, er de viktigste stikkordene de samme: Jevn overflate med et godt såbed.

I alle tilfeller bør du slodde og harve kanter og vendeteiger for seg sjøl, slik at du ikke drar ugrasrøtter innover på åkeren.

DekkarbeidetRundt frøet skal ikke jorda være for fast, og ikke for løs. Det tar ikke hjulutstyret på traktoren hensyn til. Bruk så lett såtraktor som mulig, og helst med doblehjul. Om mulig bør jorda i traktorspora løses opp, eller du bør ha en pakker mellom traktorhjula. Samtlige sålabber bør ha like arbeidsvilkår.

PakkearbeidetÅkeren bør tromles like etter såing. Det har to grunner: Jorda holder bedre på jordråmen, og frøet får bedre kontakt med jord og fuktighet. Når alle frø har like god jordkontakt, kan de utvikle seg likt og spire fort.


Se bildene på storskjerm!

I artikkelen i Bedre Gardsdrift nr. 5/03 så du utsnitt av en mengde bilder som viser typiske såfeil fra kornbruk over det meste av landet. Disse bildene er samlet i en brukervennlig PowerPoint-presentasjon, hvor også teksten til bildene er lagt inn i tilpasset form. Teksten er tilgjengelig både på nynorsk og bokmål.

Til nå er presentasjonen levert til flere forsøksringer, jordbruksskoler og avdelinger i Planteforsk. Den er laget med tanke på bruk i klasserom og medlemsmøter, men er sjølsagt tilgjengelig for alle som ønsker. Den er til salgs på en CD med vedlagt brukerveiledning, og sendes med posten straks etter bestilling.

Se en demoversjon (304 kB; last ned/åpne, trykk F5, og klikk deg framover)

Bestilling: jogeir@vanebo.no, eller ring 74 15 31 01 (08301530)