Du er her

Skal hjelpe klimasmarte bønder

Norges Vel har samlet all energikompetansen sin i et eget team for å bistå bønder som ønsker å produsere energi basert på fornybare kilder fra egen gard.
Av Bo Hansen
Publisert 05.11.2019 19:57

Mange garder har ressurser som ikke blir utnyttet. Dette kan være tilgang på råstoff til bioenergi, mulighet for småkraftverk, vindressurser, eller store og velegnede tak og vegger for plassering av solenergianlegg.

– Vår erfaring er at mange bønder er svært motiverte for å produsere fornybar energi på egen gard, men at de ikke alltid er sikre på hva det lønner seg for dem å satse på. Dette ønsker vi å hjelpe dem med, sier Ragnhild Bjelland-Hanley, seniorrådgiver innen fornybar energi ved Norges Vel.

Sammen med seniorrådgiverne Henriette Vivestad og Tore Filbakk utgjør hun det nyetablerte energiteamet.

Praktisk veileder

– Utgangspunktet for hvordan vi jobber, er hele tiden bondens behov. Vi ser på hvilke tekniske løsninger som finnes, og hvordan disse løsningene eventuelt kan kombineres for å dekke et behov, sier Tore Filbakk.

– Det er ønskelig at flest mulig bønder får innsikt i hva som kan være kostnadseffektive løsninger for fornybar energi på egen gard. Vi vil derfor utvikle en praktisk veileder med uavhengig og etterrettelig informasjon og anbefalinger, supplerer Henriette Vivestad.

Norges Vel ønsker i første omgang at bøndene skal produsere energi primært til eget bruk, men at de på sikt tar sikte på å levere energi til lokalsamfunnet.

Teknologipiloter på beddingen

Norges Vel har arrangert flere kurs i solenergi, men jobber nå med å utvikle et kurskonsept hvor man ser på fornybar energi generelt.

Kurset skal gi deltakerne verktøy og kunnskap til å kartlegge gardens energibehov, hvilke muligheter de har for energisparing, og gjennomgår mulighetene for produksjon og bruk av fornybar energi. Deltakerne skal dermed få grunnlag til å gjøre gode vurderinger av valg av løsninger for fornybar energi, slik at de unngår å gjøre dårlige investeringer, er målsettinga til Norges Vel.

I tillegg til kurs og veileder retta mot bønder, jobber teamet med å få på plass teknologipiloter på norske gardsbruk for å øke kompetansen om hvordan nye teknologiske løsninger fungerer i praksis på garden.

Meld deg på kurs i solstrøm og solvarme