Du er her

Sjekk slokkeutstyret hvert år

Pulverapparater og husbrannslanger i driftsbygninger skal kontrolleres hvert år. For privatbygningene krever forskriftene at kontrollen skjer hvert femte år.
Av Bo Hansen
Publisert 02.04.2014 07:30
Sjekk at vanntrykket er på fram til ventilen og at ventilen er lett å åpne. Foto: Thor K. Adolfsen, Landbrukets brannvernkomité
Sjekk at vanntrykket er på fram til ventilen og at ventilen er lett å åpne. Foto: Thor K. Adolfsen, Landbrukets brannvernkomité

Det er bygningseiers ansvar å sørge for kontroll. Det er brukers ansvar å sørge for ettersyn.

- Om det skulle begynne å brenne, er det helt avgjørende at slokkeutstyret er i orden. Et seks kilos pulverapparat eller en husbrannslange kan redde både privatboligen og driftsbygningen fra totalskade dersom de fungerer etter hensikten. Dette sier Pål-Arne Oulie som er styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

 

Bruk sertifiserte kontrollører

Det er viktig at kontrollen av slokkeutstyret gjøres av kompetente personer. Derfor har bransjen sammen med myndighetene laget en egen sertifiseringsordning for kontrollører. Det anbefales å bruke kontrollører med grønt kompetansebevis.

I tillegg til kontroll, skal slokkeutstyret etterses jevnlig. Ettersyn er en enkel sjekk som eier eller bruker selv kan utføre. Det er naturlig at dette gjøres som en del av de vanlige vernerundene.

 

Ettersyn av håndslokkere bør bestå av følgende sjekkpunkter:

 • Er slokkeren plassert på riktig sted?
 • Kjenner alle som arbeider på garden til dette stedet?
 • Er slokkeren lett tilgjengelig og godt synlig?
 • Er slokkerens bruksanvisning leselig?
 • Vender bruksanvisningen ut i rommet?
 • Har slokkeren synlige skader?
 • Slokker med trykkindikator: Står pilen på trykkindikatoren på det grønne feltet?
 • Er sikringsplinten intakt og plombert?
 • Er datoen for kontroll utgått?
 • Se etikett på slokkeren.
 • Kontroller at det ikke er fremmedlegemer i utløpsdysen på slokkeren.
 • Pulverslokkeren snus på hodet og holdes mot øret i 5 til 10 sek. Da skal du kunne høre at pulveret er løst.

 

Ettersyn av husbrannslanger bør bestå av følgende sjekkpunkter:

 • Sjekk at slangen ikke er i ferd med å få sprekker.
 • Sjekk at vanntrykket er på fram til ventilen.
 • Sjekk at ventilen er lett å åpne.
 • Sjekk at strålemunnstykket fungerer.
 • Sjekk at skapet er lett å åpne.
 • Sjekk at merkingen av skapet er hel.
 • Sjekk at det ikke står gods foran skapet som gjør det vanskelig å åpne det.
 • Bruk gjerne slangen til å spyle gulv og liknende i det daglige arbeidet. Det er en fin funksjonstest.