Du er her

Sender endring av pelsdyrforskriften på høring

Blekket har knapt tørket på siste versjon av pelsdyrforskriften før Regjeringen nå sender nye endringer på høring.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 20.02.2018 14:40

Årsaken til endringen har rot i den den varslede og mye omtalte styrte avviklingen av pelsdyrholdet i Norge, men det er ikke dette det gjelder denne gangen.

- Regjeringen vil gjennomføre en styrt avvikling av pelsdyrnæringen, og det tas sikte på å fremme en lovproposisjon til Stortinget om forbud mot pelsdyrhold med en avviklingsperiode for eksisterende produsenter frem til årsskiftet 2024/2025. En kompensasjonsordning skal utredes og klargjøres i løpet av 2018, heter det i høringsbrevet.

Går tilbake på krav

Endringsforslaget innebærer at forskriften går tilbake til ordlyden den hadde fram til utgangen av fjoråret. Dette omfatter blant annet forbudet mot gruppehold av mink. Dette blir gjort for at pelsdyroppdretterne skal slippe nye kostnader og investeringer i avviklingsperioden, ettersom de nye kravene ville økt kostnader for oppdretterne, men også Mattilsynet.

- Avveiningen mellom kostnader og merarbeid på den ene siden, og gevinst for dyrevelferden på den andre, blir en annen når næringen skal avvikles. Formålet med avviklingsperioden er å gjøre det mulig for oppdretterne å tjene inn investeringene eller å redusere det tapet som avviklingen vil føre til. Nye kostnader vil gjøre dette vanskeligere, heter det i høringsbrevet.

Egen høring om forbud senere

Mens dette endringsforslaget bare gjelder en reversering av en nylig endring, er bakteppet selvsagt ønsket om å forby næringen. Departementet understreker at det vil bli en egen høring vedrørende forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr og kompensasjonsordningen.

Les mer i bladet

I kommende nummer av Bedre Gardsdrift kan du lese om pelsdyrbonden Bjørnar Berg. Han valgte i fjor å investere i pelsdyrdrifta etter at politikerne sa ja til videre pelsdyrsatsing. Nå føler han seg lurt.

Få også med deg:

  • Årets store traktortest! Vi tester 4 allroundtraktorer i 100-120 hk-segmentet
  • Hva du skal se etter når du kjøper brukt traktor.
  • Gardsreportasjer fra Jæren og Trøndelag.

Ikke abonnent? Tegner du abonnenement i løpet av denne uka, rekker du å få med deg alt dette og mere til i årets andre utgave av Bedre Gardsdrift.

Nøkkelord