Du er her

Rein og landbruk i samme direktorat

Med virkning fra 1. juli i år blir Statens reindriftsforvaltning (SRF) og Statens landbruksforvaltning (SLF) slått sammen i et nytt landbruksdirektorat.
Av Bo Hansen
Publisert 08.06.2014 20:45

Logoen til SLF er snart en sagablott.

Landbruksdirektoratet overtar nåværende oppgaver og personell i de to tidligere forvaltningsorganene og får ansvaret for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser.


Direktør på åremål

Administrerende direktør i dagens SLF, Jørn Rolfsen, blir sittende som administrerende direktør i Landbruksdirektoratet på åremål fra 1. juli 2014 til 1. juli 2018.

Beslutningen om en sammenslåing av SLF og SRF vil bidra til et bredere faglig miljø og styrket kompetanse i den framtidige forvaltningen av reindriften. Samtidig er håpet å oppnå effektiviseringsgevinster gjennom sammenslåing av fellestjenester.


Lokalisert på to plasser i landet

Landbruksdirektoratet vil være lokalisert i Oslo og Alta. Avdelingen i direktoratet som arbeider med reindriftsspørsmål vil være lokalisert i Alta.