Du er her

Planteboom i Buskerud

I fjor ble det planta 2,4 millioner trær i Buskerud-skogene. Det er det nest høyeste tallet på hele femten år.
Av Bo Hansen
Publisert 05.02.2018 21:17

Ett av målene i skogstrategien til fylket er en årlig nyplanting på 2,5 millioner planter, så fjorårets resultat må sies å ligge tett oppunder målet, uttaler en stolt fylkesmann i Buskerud.

Planta rubbel og bit

Den store planteaktiviteten i Buskerud må ses på bakgrunn av at det har vært flere år med stor avvirkning i fylket. Men en målretta innsats hos tømmerkjøperne med å tilby skogeierne planting ved inngåelse av avvirkningskontrakt, ser ut til å ha gitt resultater, skriver Fylkesnytt.

Den økte planteaktiviteten i skogen har medført at planteskolen til Norgesplanter AS i Buskerud har vært helt utsolgt for skogplanter allerede tidlig i sesongen.

Skoggjødslinga tidoblet

I de siste par årene har Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet også lagt stor vekt på skogplanting som klimatiltak, og i 2016 ble det innført en tilskuddsordning for tettere planting. Bruken av tilskuddsordningen til tettere planting har økt betydelig i Buskerud siden 2016, og i 2017 ble det gitt tilskudd til ca. 80 000 planter.

Tilskudd til gjødsling av skog er et annet klimatiltak som ble innført i 2016. I Buskerud ble nesten 12 000 daa skog gjødslet i 2017, og dette er mer enn en tidobling i forhold til årene før tilskuddsordningen ble innført.

Statskog med ny rekord

Når vi først er i gang, kan vi også nevne at Statskog satte ny planterekord i 2017. Hele 2,1 millioner planter ble satt i jorda. Det er 200 000 flere planter enn i rekordåret 2016 og første gang at planteantallet overskrider to millioner, heter det på hjemmesida til Satskog.

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge.