Du er her

Nyttig nettside for nye bønder

Nettsida bondeboka.no gir gode svar og forklaringer på sentrale problemstillinger som møter den ferske bonden.
Av Bo Hansen
Publisert 28.04.2017 09:39

Nå kan sikkert flere enn den nyslåtte bonden ha glede av denne sida, men i utgangpunktet er nettstedet tenkt å være en hjelp til selvhjelp for ferske gardbrukere. I tillegg til oversikt over definisjoner, regelverk og ulike ordninger som er knytta til det å drive egen gard, har bondeboka.no gode forklaringer på uttrykk og strukturer innen de enkelte produksjoner som er typiske for Vestlandet.

Det er landbruksavdelinga hos Fylkesmannen i Hordaland som er ansvarlig for nettstedet og mye av innholdet er mynta på landbruket i fylket, men kan lett utvides med nye emner og produksjoner som er typiske for andre regioner i landet, skriver Fylkesnytt.

Bondboka ble først introdusert i Hordaland som papirversjon i 2010 som Bondens AB – handbok til bonden. Siden den gang har den vært etterspurt av både den kommunale landbruksforvaltninga og gardbrukere i Hordaland.

 

 

Nøkkelord