Du er her

Ny timoteisort for norske forhold

Den nye sorten bærer navnet Liljeros og gir høy avling, har god fôrkvalitet og faller i smak hos dyra, skriver Graminor.
Av Bo Hansen
Publisert 06.02.2019 10:58

Liljeros er en av de nyeste timoteisortene i sortimentet til Graminor og finnes allerede på markedet. Både Felleskjøpet Rogaland Agder, Strand Unikorn og Felleskjøpet Agri fører sorten.

Overgår Grindstad

Liljeros har gitt to til fire prosent høyere avling enn målesorten Grindstad i interntesting hos Graminor. Resultatene fra den offisielle verdiprøvinga viser at Liljeros var like bra og på flere lokaliteter bedre enn målesorten. I en veiledningsprøve på 16 lokaliteter i regi av NIBIO ga Liljeros opptil sju prosent høyere avling enn målesorten, avhengig av lokalitet og engår. Veiledningsprøving i Rogaland viser at fôrenhetskonsentrasjonen (Fem) ligger høyere hos Liljeros enn hos Grindstad.

I tillegg lister Graminor opp andre gode egenskaper: overvintring, god frostherdighet, varighet og kvalitet.

Lang veg fram

Allerede på 1990-tallet begynte foredleren Petter Marum arbeidet med å utvikle Liljeros. Det kan fort gå opp til 20 år fra en krysning gjøres og til en ny sort ser dagens lys. Videre går det fire år til å oppformere sorten før den kan tas i bruk.

Marum hadde klokketro på den nye sorten, men vegen fram til godkjenning av Liljeros i 2014 har vært lang. Også en porsjon flaks har gjort at sorten nå er på markedet, skriver Graminor til slutt og kan opplyse om at det i 2018 for første gang ble omsatt mer enn 1000 tonn timoteifrø i Norge.