Du er her

Norske traktorsamlinger - liste

Her er Bedre Gardsdrifts liste over norske traktorsamlinger. Kom gjerne med tips om du vet om samlinger og museer vi ikke har fått med i oversikten.
Av Redaksjonen
Publisert 01.12.1999 12:00

TRAKTORMUSEER OG VETERANSAMLINGER

Akershus

Bjørn Kværner
Jøssongveien 12A
1384 Asker
Telefon: 66 78 96 94
Privat traktorsamling med hovedvekt på Ford. Besøk må avtales.

Gamle Hvam Museum
Store-Hvamsvegen 26
2165 Hvam
Telefon: 6693 6638
Webside: mia.no/gamlehvam
Store deler av gardstunet og bygningene er bevart, med våningshus fra 1700-tallet og låve full av traktorer, redskaper og mye annet. På garden finnes dessuten en kafé i landhandelstil, egen plantesamling og trykkeri.

Torbjørns samlinger
Svarverudvegen 203
2150 Årnes
Telefon 950 57 717
Samlingen til Torbjørn Nilsen inneholder også traktorer, men er først og fremst kjent for samlingen av biler og motorsykler. Her finner vi også mye krigshistorie.

Aust-Agder

Vegårdshei Bygdetun
Besøksadresse
Grasåsveien 55
4985 Vegårdshei
Telefon: +47 98 42 41 28 
Webside: http://www.vegarshei-bygdetun.no
Museum etablert av Julius Grasåsen. Samlingen inneholder hesteutstyr, skomaker- og tømmerverksted pluss en jernbane- og skogbruksutstilling, i tillegg til å skildre det øvrige livet på et småbruk. Bygdetunet arrangerer også temautstillinger, blant annet om motorsager og landbruksredskap.

Buskerud

Johannes Høva
Høvaguto 8
3540 Nesbyen
Telefon: 32 07 10 73
Privat samling som består av over 100 traktorer, 200 snøscootere pluss motorsager og hesteredskap. Besøk etter avtale. Høva fikk i 2017 kommunens (Nes i Hallingdal) kulturpris for dette arbeidet.

Tronstad Veteranbilsamling
Tronstad gård
Tronstadveien 1
3483 Kana
Telefon: +47 32 79 33 40
Mobil: 917 15 747
E-post: jen-bl@online.no
Webside: http://www.tronstadgaard.no
Tilbyr traktorkjøring/traktortrekking. På garden er det også et museum med over 2000 gjenstander. Veteranbilsamlingen inneholder i tillegg til biler, også traktorer, mc og mopeder. Besøk etter avtale.

Ole Andreas Dagsleth
Spikkestadveien 138
3430 Spikkestad
Tlf. 47376017
Epost: Ole500@hotmail.com
Samling som består hovedsakelig av Fordson traktorer og Ford anleggsmaskiner. Totalt åtte traktorer, to gravemaskiner, en traktorgraver, en hjullaster, en lastebil. Alt er i bruk. Besøk etter avtale

Hedmark

Norsk Motorhistorisk Museum
Gamle Stangeveg 39
2335 Stange
Facebook: https://www.facebook.com/nmhm.no
Telefon 62 57 22 00
En av Norges største og fineste traktorsamlinger. Samlingen teller ca. 200 motoriserte kjøretøy/maskiner, hovedsakelig traktorer og motorer. Blant annet en lokomobil fra 1903. Åpent alle dager 10-17 fem uker hver sommer, og i tilknytning til spesielle arrangementer.

Veldre Traktor og Motormuseum
Besøksadresse
Løkendalsvegen 51
2385 Brumunddal
Telefon: 980 10 538
Webside: http://www.veldretraktor.com
Stor traktorsamling, men har også biler og lastebiler. Besøk MÅ avtales på forhånd.

 

Gaupen Traktormuseum
Strandsagvegen 7
2383 Brumunddal
Tlf. 91 37 83 33
Epost: reidar@gaupenholding.no
Nettside: www.gaupentraktormuseum.no
Privatdrevet museum med en rekke veterantraktorer, spesielt Porscher. Les mer om åpningstider, etc. på nettsiden.

Røsåsen Gårdsmuseum
Arnold Røsås
Vestre Solørveg 50
2270 Flisa
Tlf.: 901 34 699
Privat traktorsamling med 40-50 traktorer, 150 motorsager, en del stasjonære motorer, motorsykler og mye annet. Åpnet hver søndag om sommeren (også middagsservering). Besøk utenom dette må avtales på forhånd.
 

Hordaland

Norsk Motormuseum
Skånevik
5593 Skånevik
Nettside: https://www.visithaugesund.no/opplevelser/norsk-motormuseum-p797693
Samling med landbruksmaskiner, småbåtmotorer og mye annet

Radøy Motorsamling
Radøyvegen 448
5938 Sæbøvågen
Telefon: 952 39 005
200 motorer samt traktorer og jordbruksmaskiner

Møre og Romsdal

Edøen traktor- og motormuseum
Gamle Kirkeveg 15
6570 Smøla
Telefon: 97 77 68 55
Privat samling. 80 traktorer og en god del stasjonære motorer, samt landbruksredskap. Totalt et utstillingsareal på 500 kvadratmeter. Åpent hver dag.

Nilsen Museet
Nås
6490 EIDE
Telefon: 71 29 97 00
Epost: post@naaskalk.no
Webside: http://naaskalk.no/nilsen_museet_/
Museum med hovedvekt på bergverksdrift. Viser biler, gamle lastebiler og redskap, men også traktorer gravemaskiner og mye annet.

Opstad Museum
6475 Midsund
Telefon:951 47 410
Epost: bjornaropstad@gmail.com
Webside: http://www.opstadmuseum.no
Båtmotorer, MC, moped, traktorer m.m.

Nordland

Grims traktormuseum
Adresse: Luktvassvegen 1622
8664 Mosjøen
Telefon: 90578504
Nettside: www.traktorgrim.com
To mil nord for Mosjøen. Privat samling. Drives av Grim Steffenrem. Ca. 100 veterantraktorer og noen motorer. Besøk etter avtale

Kjell-Arne Bredesens Nostalgimuseum
Dragsarmen
8270 DRAG
Lokal samling. Få traktorer, men mye nostalgi.

Nostalgi & Motormuseum, Andøy
Oterveien
8485 Skarsteim
Telefon: 915 37 258
Facebook: https://www.facebook.com/Nostalgi-Motormuseum-And%C3%B8y-185702751453886/
Alt fra biler, traktorer og motorsykler til gammelt hushold og egen cafe. Se mer på museets Facebookside.

Oppland

Kråbøl & Co - Arne Kråbøl
2652 SVINGVOLL
Telefon:  61 22 73 45
Webside: Artikkel fra Gausdøl'n
Privat samling

Mogard Gardsmat
Skjåkvegen 1173
2690 SKJÅK
Telefon:  61 21 40 26
Epost: info@mogard.no
Webside: http://www.mogard.no
Privat traktorsamling (Ragnar Ramstad)

Jon Lerhol
Vennisvegen 380
2975 Vang i Valdres
Telefon 934 13 000
Epost: jon@lerhol.no
Privat samling med 18-19 gråtasser og en del andre veteraner. Også motorsager og annet utstyr. Samler også på brosjyrer og litteratur rundt disse maskinene. Besøk må avtales

Rogaland

Automobil Museum Rolf Wee
Frakkegjerdvegen 127
5563 Førresfjorden
Nettside: http://www.wee1958.no/
Telefon: 52 77 40 33
Samling som består av biler, lastebiler, traktorer, motorsykler og fly.Åpent fra 1. mai til 1. september eller etter avtale dersom det er snakk om 10 personer eller mer.

TS-Museet (Tjelta)
Vigdelsveien 626
4054 Tjelta
Telefon: 51 44 40 00
E-post: post@tsmaskin.no
Nettside: www.tsmaskin.no/om-oss/ts-museet/
Facebook: https://www.facebook.com/pages/TS-Museet/170059786533452
Lokal firmasamling av nyttekjøretøyer og tunge kjøretøyer og materiell. Totalt er det 180 enheter i samlingen som omfatter traktorer, biler, motorsykler og lastebiler.

Vitengarden (Jærmuseet)
Kviavegen 99
4367 Nærbø
Telefon: +47 477 76 020
Epost: vitengarden@jaermuseet.no
Webside: http://www.vitengarden.no
Offentlig museum

Telemark

Arne Kise
Adresse: Stulenvegen 45
3721 Skien
Telefon: 997 53 759
Privat traktorsamling. Besøk må avtales på forhånd.

Trøndelag

Motorkameratene
Eklesv. 21
Bjørkemyr
7036 Trondheim
Epost: john-ei@online.no
Privat samling med 12-14 traktorer. Besøk etter avtale

Egge Museum
Eggeveien 40
7715 STEINKJER
Telefon: 915 69 545
Nettsted: www.eggemuseum.no
Traktorer og biler

Ligård Ski & Veteranmaskiner
Ligård
7316 Lensvik
Telefon:  72 49 26 72
Epost: rolf@veteranmaskiner.no
Telefon: 72 49 26 72
Webside: http://www.veteranmaskiner.no
Veteratraktorer og mye annet som hører til både inne og ute på en gard. Også en del skihistorie.

Lilleøyan Gårdsmuseum
Kirkeveien 30
7514 Stjørdal
Telefon: 957 46 340
Webside: http://www.lilleoyan.no
Privat samling med traktorer, motorsager, hesteredskap og landbruksmaskiner. Også noen biler. Traktorsamlinger består hovedsakelig av traktorer fra Ferguson, men også noe Ford, Fordson og Volvo.

Nordenget Gårdsmuseum
Bonsakbakken 7
7622 Markabygda
Telefon: 917 16 286
E-post: martin@nordenget.no
Webside: http://www.nordenget.no
Museet inneholder alt fra telefoner, radioer og symaskiner til motorsager, gardredskap og traktor. Besøk MÅ avtales på forhånd

Yrjar Heimbygdslag
Austråttveien 153
7140 Opphaug
Tlf. til leder: 906 24 368
Nettside: www.yrjarheimbygdslag.no/
Lokalhistorisk lag. Traktorsamling som teller over 40 veteraner pluss en del tohjulstraktorer, en mengde redskaper, for eksempel grøfteploger og mye annet.
 

Vest-Agder

Horrisland gård
Fjellestadvegen 31
4715 Øvrebø
Kontaktperson: Jan Ivar Horrisland
Telefon: 900 85 312
Privat samling der tre brødre  har samlet og pusset opp gamle traktorer og gammel redskap. Samlingen omfatter ca. 20 traktorer. Besøk må avtales.

Vestfold

Andreas Støa
Svelvikveien 1030
3060 Svelvik
Telefon:  970 99 473
Privat traktor- og samling i Svelvik. Besøk må avtales på forhånd.

Norsk Traktor og Motormuseum
Olsrødveien 65
3160 Stokke
Telefon: 905 65 078
Privat samling med traktorer, tohjulstraktorer, stasjonære motorer og båtmotorer. Også motorsager og noen anleggsmaskiner.

Norges Ferguson Museum
Lågendalsvegen 3941
3275 Svarstad
Kontaktperson: Bent Sindre Dalen
Tlf.: 97 10 72 14
E-post: b.s_dalen@hotmail.com
Totalt 50 Ferguson-modeller:  20-30 stk. i kjørbar stand. Også en god del Ferguson-redskap. Besøk etter avtale.

Østfold

Norsk Ferguson-samling
Avd. Østfold
Trøgstadveien 555
1860 Trøgstad
Tlf. 917 46 553
Ca. 30 traktorer (Massey/Ferguson og Massey Harris) samt Ferguson redskap. Besøk må avtales.

Folkenborg museum
Narvestadveien 7
1850 Mysen
Telefon: 69 11 56 50
Offentlig museum med gardstun, traktorer, hestevogner og gamle verksteder. Viser også gamle arbeidsteknikker i landbruket. Åpent for besøk om sommeren eller etter avtale utenfor sesongen.

Cato Ekeberg
Reklingsholm, Rute 504
1615 Fredrikstad
Telefon: 900 41 042
Stor privat traktorsamling.

Faktaboks

Tips oss:

  • Kjenner du til traktorsamlinger som vi burde ha med i oversikten? Send oss en melding til redaksjonen@bedregardsdrift.no eller ring Hans: 90 77 20 09.
  • Vi er interessert i å høre om alle samlinger som består av mer enn 10 kjørbare traktorer som er eldre enn 30 år.