Du er her

Norske kyr mjølker 7748 kg

Tall fra Kukontrollen viser at gjennomsnittskua mjølka 7748 kilo i fjor. Det er 149 kilo mer enn i 2014.
Av Bo Hansen
Publisert 21.01.2016 10:00

Årsrapporten fra Kukontrollen viser videre at det i 2015 var 6800 buskaper med godkjent årsoppgjør i 2015 mot 7040 året før. Med andre ord en reduksjon på 240 helårsbuskaper, melder Tine Rådgiving.

Kukontrollen omfatter nå 174 918 årskyr og buskapsstørrelsen har økt fra 24,8 til 25,7 årskyr per buskap i 2015.

Tilslutningsprosenten i Kukontrollen er nå på 98,6 prosent.

Med hensyn til fettprosenten lå den i 2015 på 4,29 mot 4,24 i 2014. Proteinprosenten var 3,46 mot 3,44 og laktoseprosenten 4,74 mot 4,72.

 

Nøkkelord