Du er her

NLR med nye nettsider

Norsk Landbrukrådgiving (NLR) har fått nye nettsider som du kan lese på mobil og nettbrett ute i felten.
Av Bo Hansen
Publisert 14.06.2016 09:44

Det skal gjøre det lettere for deg å ta med de gode rådene der du er, når du trenger dem, lyder reklamen.

Det gamle stoffet består i ny drakt

-Målet med de nye sidene er at det skal bli lettere både å finne den informasjonen du leter etter og forstå den. Vi er ikke i mål med oppryddingen riktig ennå, men vi jobber kontinuerlig med å utbedre innholdet vårt.  Ut over høsten vil du som leser også få ta del i flere gode endringer på sidene. I første omgang har det vært viktig å få ryddet opp. Det betyr at enkelte mapper på sidene nå står på en ny plass, men alt det gode stoffet vi har hatt på sidene våre er her fortsatt, sier Kristen Bartnes, Direktør i Norsk Landbruksrådgiving.

Råd fra 400 ansatte

-NLR har en stor nettside, med rundt 40 undersider. Vi har nå bygd opp sidene slik at den informasjonen som er mest etterspurt kommer tydeligere fram og at det generelt skal bli lettere å finne de gode rådene uansett hvor i landet de kommer fra.

Vi har over 400 ansatte over hele landet som jobber for å gjøre fagstoff og gode råd enda mer tilgjengelig for deg. Enten du er grovfôrbonde i Troms, fruktbonde i Trøndelag, kornbonde i Telemark eller kanskje grønnsaksbonde på Jæren.

Uansett hva du dyrker og hvor, er vi opptatt av å gi deg de gode rådene på veien, og nå har vi enda større muligheter for å gi deg det digitalt også, sier Bartnes.

Besøk sida sjøl!

 

Nøkkelord
Faktaboks

Dette er Norsk Landbruksrådgiving (NLR)

NLR er paraply- og serviceorganisasjon for 33 rådgivingsenheter med til sammen 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket.