Du er her

Nesten 50% av mjølka fra robot

I 2018 kom mer enn 47 prosent av norskprodusert mjølk fra et gardsbruk med mjølkerobot.
Av Bo Hansen
Publisert 08.09.2019 12:43

Det er all grunn til å tro at andelen robot-mjølk er økende, skriver Ruralis, som viser til en forskningsartikkel skrevet av senterets egne forskere i samarbeid med Tine.

Større besetninger

Artikkelen viser til at det har skjedd store endringer i norsk mjølkeproduksjon i perioden fra 2000 til 2018. Antall mjølkekyr i snitt per gardsbruk er nesten doblet – fra vel 14 kyr til nesten 28. I samme tidsrom er antall mjølkebruk mer enn halvert og var ved utgangen av 2018 nede i om lag 8000.

Økte mjølkekvoter

Mange av de brukene som har investert i lausdriftsfjøs og robot har gjerne økt besetninga fra 40 til 60 mjølkekyr. En studie av 30 utbyggingsbruk i Rogaland viste at mjølkekvota hadde økt med 79 prosent. I og med at mjølkemarkedet er forholdsvis stabilt, betyr det at det er behov for færre mjølkebruk.

Roboten får ikke all «skylda»

Forskningsartikkelen konkluderer med at mjølkeroboten har vært en viktig driver i utviklinga, men forskerne understreker at det er flere og sammensatte årsaker til at mjølkebønder ikke investerer i robot og heller velger å kutte ut mjølkeproduksjonen på garden.