Du er her

Nesten 42 griser per årspurke

Danske Brian Jørgensen kan vise til 41,9 fravendte griser per årspurke.
Av Bo Hansen
Publisert 08.08.2019 10:56

Det er Landbrugsavisen som forteller om den danske svineprodusenten Brian Jørgensen som har 850 årspurker og som selger 30 kilos griser. På to måneder har han økt antall levendefødte griser fra 41,1 til 41,9 per årspurke. Eller sagt på en annen måte: dødeligheten har sunket fra 13 til 11 prosent. Målet er å krype under 10 prosent.

Det gode resultatet har brakt Brian øverst på hitlista til SvineRådgivningen. Hvert kvartal foretar rådgivingstjenesten en ranking av ulike parametere hos de 140 besetningsmedlemmene, hvor fravendte smågriser er én av dem.

Her er noen av tiltakene:

Framgangen skyldes et samarbeid med en rådgiver fra nevnte Svinerådgivningen. Denne foretok finjusteringer i handteringa av purka og grisungene den første uka etter grising. Nå får purkene smertestillende etter grising, slik at de kommer godt i gang med mjølkeproduksjonen fra dag én. Det blir videre lagt vekt på å få prukene fort på beina etter grising, så de raskt kommer til fôret.

Videre er det viktig at fjøstemperaturen er korrekt og at varmen i smågrishjørnet er optimal, sjøl for de minste grisene. Derfor ble det kjøpt inn varmelamper med flere watt til bruk for de minste og svakeste grisungene. De minste grisene får dessuten yoghurt som supplement til purkas mjølk.

Et større fokus på purka etter grising har redusert antallet ihjellagte griser og dødeligheten blant de minste grisene er også redusert som et resultat av tiltakene.

Nevnte vi at grisene røktes av to utenlandske kvinner om går opp i arbeidet med liv og lyst?