Du er her

Nes – Oslos spiskammers

Nes i Akershus er den største landbrukskommunen i fylket og bidrar sterkt til å brødfø hovedstadens befolkning.
Av Bo Hansen
Publisert 08.05.2018 11:14

Nes har et jordbruksareal på 142 000 dekar, noe som tilsvarer 20 000 fotballbaner og utgjør 23 prosent av kommunens landareal. Det er fylkesmannen i Oslo og Akershus som slår et slag for Nes som «Hovedstadens spiskammers» i siste utgave av Fylkesnytt.

Korn og skog

Det dyrkes korn på hele 87 prosent av jordbruksarealet. Skogsdrift er også en viktig næringsvei og skog dekker 66 prosent av arealet i kommunen. Det er mer enn 1300 landbrukseiendommer i kommunen. Mange leier ut jorda og jordleieandelen ligger på mellom 40-50 prosent målt i areal.

Landbruket i Nes omsetter for over 200 millioner kroner i året.

Stor investeringslyst

Mange bønder i kommunen satser «alternativt» i tillegg til den tradisjonelle drifta for å ha flere bein å stå på. Det kan være lokalmat-produksjon, Inn på tunet, gardsbutikker, gardsmeierier, solceller på låvetaket, egne grendesagbruk og honningproduksjon.

De siste tre årene er det blitt sendt inn 35 søknader om investerings- og bedriftsutviklingsmidler fra Nes til Innovasjon Norge. Det er søkt støtte til å gjennomføre investeringer, både i tradisjonelt landbruk og i nye næringer, for til sammen 105 724 000 kroner. Mange er unge bønder som ønsker å satse.

 

 

Nøkkelord
Faktaboks

Nøkkeltall for landbruket i Nes

  • 450 ammekuer og 270 melkekuer gir melk/ost og storfeslakt
  • Sauenæringa gir 370 lammeslakt,
  • Kyllingopprettet gir 720 000 kyllingslakt og                           
  • Svineproduksjonen gir 25 000 svineslakt
  • 115 000 daa korn
  • 16 000 daa gras
  • 2000 daa potet
  • 100 daa frukt og bær
  • 20 daa grønnsaker
  • Det tas ut cirka 100 000 kubikkmeter tømmer av en stående kubikkmasse på 4,6 millioner

(Kilde: fylkesmannen i Oslo og Akershus)