Du er her

Nå kan du søke om tilskudd til drenering

Grøfteforskriften er nå vedtatt, og 100 millioner skal fordeles både i år og neste år. Les hvordan du kan søke om tilskudd.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 08.07.2013 20:30

Etter at forslag til ny forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord ble sendt på høring tidligere i år, har nå Landbruks- og matdepartementet fastsatt forskriften.

Det er anslått at om lag en million dekar av jordbruksjorda har dårlig drenering. For å bøte på dette, har man altså avsatt 200 millioner kroner som skal fordeles i år og i 2014. I følge Statens Landbruksforvaltning (SLF) er midlene fordelt fylkesvis etter areal, og korn, potet og grønnsaker vektlegges dobbelt i forhold til andre arealer, det vil si gras.

" For å søke må du fylle ut et eget søknadsskjema, som du finner her. Søknaden sender du til den kommunen hvor arealet som skal drenes ligger.

"