Du er her

Nå kan du påvirke reglene

Hvordan skal mineralgjødsel lagres sikrest mulig? DSB ber om innspill fra bønder.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 25.11.2013 10:45

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal utarbeide et nytt regelverk for å hindre at gjødsel blir ødelagt eller havner i feile hender. Forslaget til det nye regelverket skal sendes ut på høring i mai neste år, men før den tid ønsker direktoratet innspill fra bønder.

Dette er din mulighet til å påvirke utformingen av de nye reglene. DSB har de opprettet Facebook-siden Sikker lagring for å skaffe en arena for diskusjoner. Du kan også sende inn råd eller innspill til sikkerlagring@dsb.no

"