Du er her

Mye å hente på bedre grovfôr

Rundt 75 prosent av fôrprøvene fra førsteslåtten i fjor viser en energiverdi på under 6,3 MJ/kg tørrstoff, skriver Tine rådgiving.
Av Bo Hansen
Publisert 29.03.2014 08:30

 

Tidlig slått sikrer høgt innhold av energi i fôret.

Det betyr at du har mye å vinne ved å produsere et bedre grovfôr. Snart står en ny grassesong for døra hvor neste års grovfôrgrunnlag skal sikres.


To gode råd

Fôranalysene fra fjoråret avslører stor variasjon i næringsverdi. Dersom grasarealet er tilstrekkelig stort, bør du vurdere to ting, lyder rådet fra Tine:

  1. Ta førsteslåtten tidligere
  2. Gjødsle mindre med nitrogen, særlig på andre- og tredjeslåtten.


Følg med utviklinga hos det dominerende graset

Utviklingstrinnet til plantene ved høsting er den viktigste enkeltfaktoren som påvirker den kjemiske sammensettinga i grovfôret – og derigjennom fordøyelighet, energiverdi og fôropptak. Vurdere hva slags kvalitet du har behov for og planlegg slått etter utviklingsstadiet for det dominerende graset i enga. Som de fleste veit: tidlig slått gras gir høyere energiverdi enn seint slått gras.


Energi viktigere enn råprotein

Forsøk viser at forsyning av energi i grovfôret betyr mer for mjølkeproduksjonen enn tilført råprotein. Det tyder på at det er lettere å få nok råprotein i fôret enn nok energi, og at du heller bør fokusere på å høste på eit utviklingsstadium som gir høg energiverdi enn høgt råproteininnhold.


Hold igjen på N-gjødslinga

Fôrprøvene fra i fjor viser at råproteinet ligger på anbefalt nivå på førsteslåtten, men at det er for høgt på andre- og tredjeslåtten. Det høge proteininnholdet kan ha sammenheng med for sterk N-gjødsling. Særlig på tredjeslåtten er råproteininnholdet høgt. Derfor er det viktig å passe på nitrogen-gjødslinga. Du har lite igjen for å øke produksjonen a av råprotein over 15-16 prosent

 Les mer om Tines anbefalinger når det gjelder nærings- og energiinnhold i grovfôret

"