Du er her

Mus liker smuss

Servicetekninkerne hos Ole Chr. Bye bruker gjerne ordet rengjøring i hver tredje setning når de forteller om vedlikehold av kornanlegg. Resten handler ofte om stell av bevegelige deler.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Fra Bedre Gardsdrift 10/1999:

Mus og rotter kan gjøre stor skade på utstyret, i tillegg til å spre smitte i kornet. I verste fall gnager de bort isolasjonen på elektriske ledninger og kan dermed bli en direkte årsak til brann. Heldigvis skjer dette sjelden, og er du flink med renholdet, holder skadedyra seg unna. Trikset er nemlig å skape mistrivsel. Du bør hindre dem i å finne mat, og bokstavelig talt fryse dem ut. Lar du alle luker på elevatorer og transportører stå åpne over vinteren, bør de små grå firføttingene forstå at de ikke er velkommen. Derfor skal du også fjerne halmrester og bøss som kan tjene som lune samlingsplasser. Utstyrt med kost, støvsuger, kniv eller sparkelspade samt fastnøkler anbefaler Roy Eng og Jan-Erik Aaserud at du går gjennom denne lista, slik vi har gjort hos Hans Otto Lund på garden Linnestad i Rakkestad. Men husk at du må du være sikker på at anlegget ikke kan startes utilsiktet, før du setter i gang.


Sjakta

Inntaket er den delen av et kornanlegg som er mest utsatt for feil. Unngår du problemer her, vil de fleste driftsstansene være historie.
Ta med deg kost og skrape før du kryper ned i tippesjakta. Få bort all halm, og vær spesielt oppmerksom på halm rundt akslinger. I sjakta kan det ofte være fuktighet. Derfor må du forebygge rust. Ha særlig omtanke for elektriske motorer.
Er det sluk i sjakta, må du rense dette. Ellers i året bør du sjekke sjakta etter de verste nedbørsperiodene. Sjakta går ofte djupere enn grunnmuren, og kan da ta inn vann.


Skruer

Det som gir mest reparasjoner er skruer der det har samla seg fullt av halm rundt lagrene.
Ta av mønet over skruen i sjakta, og skrap skruen rein med en sparkelspade eller kniv. En skitten skrue stjeler mye effekt. Sjekk slitasjen på spiralen. Er diameteren redusert og vingene skarpe eller brettet bakover, er det på tide å skifte. Du kan også legge merke til at det ligger igjen mye korn dersom skruen er slitt.


Elektriske motorer

Alle elektriske motorer skal ha godt med luft rundt seg. De skal også være reine, slik at de får skikkelig kjøling.


Reimer og gir

Kontroller oljenivået i girbokser minst en gang årlig. Oljen bør skiftes hvert tredje år. Det er ikke driftstid men miljøpåvirkning som avgjør skiftintervallet på oljen. Normalt blir det kondens i girboksen etter et par år. Vann i oljen kan føre til at lagrene begynner å ruste. Reimene skal være like stramme som viftereima på traktoren, men her må du bruke skjønn. Slakke reimer gir sluring, for stramme reimer gir større lagerslitasje. Når det er flere reimer i en overføring må du se til at alle er like stramme. På reimer som slurer kan glovarme biter falle av og skape brannfare.


Vernedeksler

Det er to gode grunner til at vernedekselet skal være på plass. For det første skal det hindre personskade, og for det andre skal det fange opp reimbiter dersom reima slurer og går seg varm. Også dette er med andre ord et spørsmål om brannsikkerhet.


Lagre

Lagrene skal være reine. Ser du at lagertettinga begynner å bli deformert eller er i ferd med å falle ut, må du skifte straks. Prøv likevel å skifte lageret før det blir så slitt. Kjenn etter slark i akslinger, og ta om nødvendig verktøy til hjelp. Også slitte lagre kan være brannfarlige.


Vifter

Gjør rein propellene. Kjør viftene for å høre om de går godt og vibrasjonsfritt. Du bør også kontrollere rotasjonsretningen: På de fleste vifter er det ei pil i godset.


Stramming av elevatorer

Kontroller lagrene oppe og nede, sørg for riktig stramming av gummibeltet eller kjedet og hold drivreima stram. Ved stramming av gummibelter er det viktig å stramme like mye på hver side, slik at de ikke begynner å gå skeivt. Koppelevatoren skal være så stram at du kan bøye en kopp ca. 45 grader uten å ta i. På kjedeelevatoren skal du kunne bøye ut et ledd 30-40 grader. Der må du også sjekke kjedelåsen.
På koppelevatorer med gummibelte må du se på de store reimhjula oppe og nede. Blir det mye skitt der, kan det bli feil sporing på reima og ekstra belastning på reim, skjøt og lagring.
Kjedehjula oppe og nede må ikke ha for stor slitasje. Hjulet oppe drar alt, og vil begynne å hoppe dersom det blir for slitt.
Sjekk at hastighetsvakt slår inn. Det er ikke alltid like lett, for oftest registrerer du bare et klikk inni boksen. Dessuten finnes det flere varianter av slike vakter. Derfor er det lurt å la servicemannen ta en titt på dette.
Ta opp alle renseluker, og få ut alt rusk. Lukene skal stå oppe til neste sesong. Da blir elevatoren luftet og tørket, samtidig som det blir trekkfullt og utrivelig for rotter og mus.
På toppen av kjedeelevatoren har det lett for å danne seg et belegg av støv på øverst i utløpet. Belegget blir til ei kake om det ikke blir tatt bort. Kaka vil gjøre det vanskeligere for elevatoren å bli kvitt kornet. Dette problemet oppstår særlig med rått korn og mye støv.
Lappene på kjedeelevatorer trenger ikke være slitte sjøl om de ser slik ut. Kanskje er det rotter og mus som har herjet.
Når du strammer bandet på horisontale transportører må du prøve om bandet går rett etterpå. Hvis ikke vil det slite på ene sida, og kan begynne å male korn der. Ved falltransport må du sørge for å ha nok fall. Er fallet for lite, bør du vurdere mindre ombygginger.


Service

Ordner du disse punktene sjøl, mener Eng og Aaserud og Skaar at det ikke er nødvendig med service oftere enn hvert annet år, men så ofte bør du også ha en grundig gjennomgang av tørka. Tross alt er det store verdier som står på spill, og mye av utstyret krever kyndig inspeksjon.


Tørka

På varmluftstørka kan du konsentrere deg om å åpne alle luker og gjøre reint. Visse tørker har smørenipler på utmateren. Her er det nok med et pumpeslag i året med smørefett. Elektriske motorer og gir behandler du som omtalt tidligere. Eng og Aaserud understreker renholdet i varmluftstørka spesielt. De nevner følgende skrekkscenarium: Mye støv og boss samler seg og raser ned til varmeveksleren. Resten kan du tenke deg.


Brenneren

Har du oljefyrt varmluftstørke, må du ta deg litt tid i fyrrommet. Husk at brenneren har flere følsomme deler, og det er klare grenser for hva du kan gjøre sjøl.
Rengjøring er av det du både kan og bør gjøre. Gå over brenner, dyser, elektroder, flammeskive og brennkammer. Sistnevnte feies om mulig. Bruk støvsugeren for å få ut alt sotet. Filteret på tilførselsslangen må skiftes årlig. Ta opp pumpa og gjør reint. Bye anbefaler at du skifter dysa hvert år, for her passerer det store mengder olje under høy temperatur på kort tid.
Du kan ikke se flammebildet. Blir det skjevt, kan det oppstå varmesoner. Derfor er dette ei billig forsikring, mener Aaserud.
Lys med lommelykt og se etter sprekker i varmeveksleren. Ta for deg oljeslangene. Har de fuktgjennomslag i flettverket, må de skiftes.
Et lite triks er å ta av mellomstykket på pipa, slik at det ikke slår ned fuktighet fra den og ned i ovnen.
Resten er oppgaver for kyndige, og det kan fort gå galt om ukyndige gjør mer enn de skal.Fyringsanlegget bør ha service like ofte som resten av tørka, altså hvert andre år.