Du er her

Mindre inseminering med kjøttfe

I første halvår er det foretatt to prosent færre insemineringer med kjøttfe enn til samme tid i fjor,  noe som tilsvarer 262 doser.
Av Bo Hansen
Publisert 19.08.2013 22:00

Færre insemineringer med kjøttfesæd første halvår. Foto: colurbox.com

Det var særlig starten på dette året som var noe treg og ikke slik TYR, medlemsorganisasjonen for storfekjøttfeprodusenter i Norge, hadde håpet på. Men månedene april, mai og juni har vært gode for alle raser.


Limousin

Det er stor variasjon mellom rasene når det gjelder utviklinga. Spesielt Limousin har hatt tre gode måneder og har nå tatt igjen nedgangen fra mars. Fra å ligge seks prosent bak, ligger rasen nå 11 prosent foran fjoråret, noe som tilsvarer 309 flere doser, kan vi lese på TYR sine hjemmesider.


Angus

Angus har også hatt en god sommer og ligger nå åtte prosent foran fjoråret, eller 99 doser, om du vil.


Hereford

Hereford oppviser noe større variasjon i første halvår og ligger nå på samme nivå som i fjor.


Simmental

Simmental har en liten nedgang og ligger seks prosent etter 2012.


Charolais

Fortsatt er det Charolais som kommer dårligst ut. Det er bare i mai at rasen har hatt vekst i antall doser sammenliknet med i fjor. Totalt ligger den 14 prosent eller 598 doser bak forrige år.


Kjøttfesæd i mjølkekyr?

TYR venter spent på å se utviklingen utover høsten. De spør seg sjøl: Vil mjølkeprodusenter benytte seg av kjøttfesæd når de snart skal i gang med insemineringa?

 

 

  2012  2013 Prosentendring  Antall doser
Aberdeen Angus             1.245             1.344             8             99
Blonde d'Aquiatine             69             69             0             0
Charolais             4.366             3.768             - 14             - 598
Dexter             75             59             - 21             -16
Galloway             29             21             - 21             -6
Hereford             1.578             1.579             0             1
Highland Cattle             22             26             18             4
Limousin             2.858             3.167             11             309
Simmental             1.090             1.027             - 6             -63
Tiroler Grauvieh             213             221             4             8
TOTALT            11.545            11.283            - 2     -262
         
Melkesimmental 1782      1674    - 6 - 108

Tabellen viser antall insemineringer i jan-juli 2012 og i jan-juli 2013.