Du er her

Mindre hogst tross høgere pris

Avvirkninga gikk ned med ni prosent annet kvartal i år sammenlikna med i fjor. Samtidig fikk skogeierne 27 kroner mer per kubikk.
Av Bo Hansen
Publisert 21.08.2017 11:34

Statistisk sentralbyrå kan melde at det ble hogde 2,7 millioner kubikk med tømmer i annet kvartal. Det er 269 000 kubikk mindre enn samme kvartal i fjor. Bruttoverdien av tømmer solgt til skogsindustrien utgjorde 922 millioner kroner, noe som er en nedgang på to prosent fra samme kvartal i fjor.

Tømmerprisene opp

Skogeierne fikk i gjennomsnitt 348 kroner per kubikkmeter solgt tømmer i annet kvartal 2017. Det er åtte prosent mer enn i samme kvartal i 2016. Det er gjennomsnittsprisen for skurtømmer og massevirke av gran som øker mest, med 10 prosent hver. Prisen for skurtømmer og massevirke av furu steg henholdsvis med tre og to prosent.

Vest-Agder økte hogsten

Størst nedgang i hogsten hadde Hedmark og Nord-Trøndelag med henholdsvis 88 000 og 44 000 kubikkmeter mindre innmålt tømmer i annet kvartal 2017 enn samme kvartal i 2016. I Vest-Agder ble det derimot målt 19 000 kubikkmeter mer tømmer enn i samme periode året før, opplyser Statistisk sentralbyrå. 

Større eksport

Det ble eksportert én million kubikkmeter tømmer i annet kvartal 2017. Sammenliknet med samme kvartal 2016 er det en økning på 56 000 kubikkmeter. Massevirke utgjorde 58 prosent av det eksporterte tømmeret. 

 

Nøkkelord