Du er her

Merkeordning for nisjeprodukter

Den nye merkeordningen for geografisk opprinnelse, tradisjon og særegen kvalitet på norske landbruksprodukter er underveis. Den skal sikre at norske bønder får bedre inntekter på spesialproduktene. Det er foreslått at produsentene selv må bære mye av kostnadene med merkingen.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Forslaget for lovhjemling av slike merker er nå ute til høring med 1. mars som frist for innspill. Landbruksdepartementets plan er å få forslaget opp i Stortinget i vårsesjonen. Håpet er at ordningen skal bli operativ raskt som mulig.
Målet for ordningen er at merkeordningen skal sikre kvalitet og særpreg og på den måten øke omsetningen og inntjeningen og være til stor nytte som markedsføringshjelp. Håpet er at merkede produkter skal en eksklusivitet som gjør etterspørselen større enn tilbudet.
I tillegg til å gi status har merkene et viktig element av beskyttelse for bruk av lokale eller regionale råvarer, til dels også for at foredlingsanleggene bevares lokalt. For eksempel «rakfisk fra Valdres» kan få en merkebeskyttelse som skiller den fra rakfisk produsert andre steder.
Landbruksdepartementet vil kreve solid dokumentasjon av tradisjon og historie før produktene slipper gjennom nåløyet selv om både råvareproduksjon og foredling skjer aldri så lokalt. Det foreslås tre separate merkeordninger hvor ulike grader geografisk opprinnelse er et element i to av dem. Den tredje tar for seg produkter der det er oppskriften som har en særegen tradisjon. Kilde: Bondebladet