Du er her

Mer tømmer i skogen, mye hogstmodent

Det står nå 912 millioner kubikkmeter tømmer i skogene våre, en økning på om lag 50 prosent i løpet av de siste tjue årene. Eldre, hogstmoden skog utgjør 40 prosent av den produktive skogen.
Av Bo Hansen
Publisert 27.08.2014 21:00

Det står mye eldre, hogstmoden skog der ute og venter på å bli høsta.

De siste beregningene fra Landsskogtakseringen viser at den stående beholdningen av tømmer øker jevnt og trutt, mens tilveksten er på samme nivå som for ti år siden, skriver Statistisk sentralbyrå.


Grana regjerer på topp aleine

Selv om lauvskogen har økt fortest de siste tiårene, er det granskogen som har stått for den største volumøkningen. De siste takstresultatene viser at grana fortsatt er det vanligste treslaget, og utgjør 44 prosent av det stående tømmervolumet. Deretter følger furua med 31 prosent, mens lauvskogen utgjør 25 prosent av volumet.


Stabil tilvekst de siste ti åra

Av det totale skogvolumet står 816 millioner kubikkmeter på det produktive skogarealet. Den årlige tilveksten i den produktive skogen var på 23,7 millioner kubikkmeter. Av det utgjorde tilveksten i barskog 18,5 millioner kubikkmeter. Den totale årlige tilveksten var på 25,6 millioner kubikkmeter, det samme nivået som de siste ti årene.


Mer hogstmoden skog

I alt er det beregnet et produktivt skogareal på 83 440 kvadratkilometer. Det utgjør litt over en fjerdedel av landarealet. Vernet produktiv skog er ikke inkludert. I tillegg har vi vel 56 000 kvadratkilometer uproduktiv skog og annet trebevokst areal.

For hele landet sett under ett utgjorde arealet av eldre hogstmoden skog 40 prosent av den produktive skogen i siste takseringsperiode. For ti år siden var denne andelen 35 prosent. Hedmark og Oslo har 31 prosent gammel produktiv skog, som er den minste andelen blant fylkene.

 

Stående kubikkmasse og årlig tilvekst (under bark)"  
  1 000 kubikkmeter Andel Prosentvis endring Prosentvis endring  
2012 - 2013 2004 - 2013  
2013          
Stående kubikkmasse          
I alt 911 711 100 2,0 26,5  
Gran 396 891 44 2,3 22,8  
Furu 282 789 31 1,5 18,8  
Lauv 232 031 25 1,9 45,5  
Årlig tilvekst          
I alt 25 598 100 1,3 0,2  
Gran 13 529 53 2,0 -1,3  
Furu 6 117 24 0,8 -0,6  
Lauv 5 952 23 0,2 4,8  

Kilde: Statistisk sentralbyrå