Du er her

Meld avlingsskade umiddelbart!

For å få avlingsskadeerstatning er det et viktig at du melder fra til kommunen så tidlig som mulig og ikke venter til etter innhøsting.
Av Bo Hansen
Publisert 08.06.2016 10:11

Du har ikke krav på erstatning ved klimabetinget skader dersom du ikke melder fra i rett tid. Regelen praktiseres strengt, og er satt for at kommunen skal ha mulighet for å kontrollere at avlingsskaden er forårsaket av klima, skriver Landbruksdirektoratet.

Frist for å søke: 31. oktober

Forskrifta om erstatning krever at du melder fra om skaden til kommunen «uten ugrunnet opphold». Det betyr at du må melde fra med en gang du blir klar over at skaden har skjedd eller kan oppstå. Du skal med andre ord ikke vente til avlinga er høsta for å fastslå skadeomfanget. Dette gjelder også ved vanskelige forhold i innhøstinga.

Er skaden ikke meldt inn til kommunen, er det heller ingen erstatning å få. Frist for å søke om avlingsskadeerstatning er 31. oktober det året skaden oppsto. Du oppfordres til å søke elektronisk vi Altinn.

Plikt til å begrense egne tap

For å få klimabetinget avlingsvikterstatning må prinsippene for god agronomi være fulgt. Dette innebærer blant annet:

  • Arealet må være tilsådd eller tilplantet også ved sein våronn
  • Art og sort skal være tilpasset normale klimatiske forhold
  • Arealet skal være godt drenert
  • Avlinga må høstes