Du er her

Meir om breiband

I BG 2/06 kan du lese om breiband, kva det er, og så vidare. Her er meir. Til dømes vår erfaring med å bestille breiband, og du kan sjekke breibandsleksikonet.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Straks du bur litt utanfor sentrum, er det ikkje heilt beint fram å få breiband inn i huset. Her kan du lese våre erfaringar.


Breiband-leksikonet

Definisjonar henta frå dataleksikonet på www.pcworld.no

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line. En teknologi som gjør det mulig å overføre store datamengder over vanlige (kobber) telefonlinjer. I motsetning til en oppringt modem- eller ISDN-forbindelse, gir ADSL en Internett-forbindelse som alltid er oppe. I stedet for at man betaler tellerskritt/minuttpris, betaler man vanligvis en fast månedspris eller en avtalt pris pr. MB overført. ADSL kalles asymmetrisk fordi hastigheten til abonnenten er høyere enn hastigheten fra abonnenten. For å kunne ta i bruk ADSL må abonnenten ha et såkalt ADSL-modem installert, samt en splitter. Splitteren er et filter som forteller hvilken del av trafikken over telefonlinjen som er data og hva som er tale. Både tale og data overføres via samme telefonlinje, på ulike frekvenser. Derfor er splitteren nødvendig. Du må også ha et nettverkskort i PCen. ADSL er basert på DSL- teknologien, som kan gi hastigheter inntil 54 Mbps. I dag varierer de mest vanlige hastighetene som tilbys fra 384 til 2048 kbps, men enkelte leverandører tilbyr helt opptil 8 Mbps.

bredbånd: eng. broadband.
1) En måte å overføre et digitalt signal over et medium på. Med bredbåndsoverføring kan man overføre mange datakanaler samtidig, ved hjelp av såkalt Frequency Division Multiplexing (FDM). Med dette menes at hvert datasignal moduleres ved hjelp av et modem, slik at det får sin egen unike frekvens. Dermed kan flere signaler overføres via samme kabel, uten at signalene forstyrrer hverandre. Dette er samme teknikk som benyttes i bl.a. kabel-TV (hver TV-kanal overføres over samme kabel, men på ulike frekvenser). Bredbåndsoverføring er dyrere enn såkalt baseband-overføring, da det er nødvendig med modemer i hver ende. Ved baseband-overføring overføres signalet i sin opprinnelige frekvens (umodulert), og hele mediets båndbredde benyttes, slik at kun ett sett med data av gangen kan overføres. 2) En generell betegnelse på en høyhastighets datalinje.

fiberoptisk kabel: overføringskabel hvor en lysstråle sendes via en kabel av glassfiber, og omgjøres til en elektrisk puls når den er kommet frem til en komponent. Fordelene ligger i større båndbredde og immunitet mot forstyrrelser.

IP: Internet Protocol. Den delen av TCP/IP-protokollen som ruter meldinger via nettverk. Se TCP/IP.

IP-adresse: en adresse som identifiserer en datamaskin eller en enhet i et TCP/IP-nettverk. Nettverk kan bruke TCP/IP-protokollen til å rute meldinger basert på IP-adressen til mottakeren. Formatet til en IP-adresse er en 32-bits numerisk adresse, skrevet som fire tall separert med punktum. Hvert tall kan være fra 0 til 255. Eks. på IP-adresse: 3.240.50.160.

IPC: se InterProsess Communication.

IP-sone: en sone hvor trådløst nettverk (WLAN) er tilgjengelig, slik at besøkende i sonen kan koble seg trådløst opp mot Internett ved hjelp av trådløs nettverksteknologi som f.eks. 802.11b. IP-soner kan finnes på en rekke ulike steder, som f.eks. kafeer, flyplasser, i sentrum av byer, osv., og normal må man ha en eller annen form for abonnement for å få tilgang til nettverket. Se WLAN, 802.11.

IP-telefoni: en teknologi som gjør det mulig å sende både tale, data og video via det samme IP-baserte LAN, WAN og/eller Internett. Digitalisert lyd sendes i pakkeform over nettverket ved hjelp av IP-protokollen, i stedet for via dedikerte telefonlinjer. Dette kalles Voice over IP (VoIP). Det er flere fordeler med IP- telefoni. I tillegg til at du kan spare penger er det også enklere å administrere ett nettverk, i stedet for ett tale- og ett datanettverk. Andre fordeler kan være f.eks. integrert meldingshåndtering, mer brukervennlige telefoner, bedre integrasjon mellom PC og telefon, f.eks. integrasjon mot kundeoppfølgingssystem, osv.

kbps: mål på overføringshastighet. Angir hvor mange tusen databits som overføres pr. sekund.

LAN: Local Area Network - lokalt nettverk. Et lokalt nettverk brukes til transport av data mellom datamaskiner og andre enheter i nettverket. Nettverket er av forholdsvis begrenset omfang, vanligvis begrenset til samme bygning. Se WAN.

Mbps: mål på overføringshastighet. Angir hvor mange millioner databits som overføres pr. sekund.

modem: sammensatt av ordene MOdulator og DEModulator. Et modem oversetter digitale signaler (bitstrømmer) til analoge tonesignaler som telefonnettet kan håndtere, og et modem i den andre enden oversetter signalene tilbake til datalesbar form igjen.

nettverkskort: et kort som installeres i en datamaskin, for at datamaskinen skal kunne tilknyttes et nettverk.

Wi-Fi: fork. for Wireless Fidelity. En sertifiserings-betegnelse som brukes av the Wi-Fi Alliance i forbindelse med trådløse nettverk, enten det dreier seg om 802.11b, 802.11a, eller andre standarder for trådløse nettverk. At et produkt er sertifisert av Wi-Fi Alliance betyr at det skal fungere problemfritt med alt annet utstyr som også bærer "Wi-Fi Certified"-merket. Se 802.11.

WLAN: Wireless Local Area Network. Et lokalnettverk (LAN) hvor data overføres trådløst, vanligvis via radiosignaler eller infrarødt lys. Den største fordelen er at brukerne kan bevege seg fritt rundt med f.eks. en bærbar PC, uten behov for fysisk tilknytning til nettverket. Se 802.11, Wi-Fi.

802.11: en serie med IEEE-spesifikasjoner for trådløse nettverk. Den opprinnelige 802.11-standarden opererer i frekvensområdet rundt 2,4 GHz, og har en dataoverføringshastighet på 1 eller 2 Mbps. En litt nyere standard er 802.11b, som har en overføringshastighet på inntil 11 Mbps og også opererer innenfor 2,4 GHz-området. De nyeste versjonene er 802.11a og 802.11g. Begge har en overføringshastighet på inntil 54 Mbps. 802.11a opererer i frekvensområdet rundt 5 GHz, som i likhet med 2,4 GHz-området er lisensfritt over det meste av verden. 802.11g opererer i samme 2,4 GHz-område som 802.11b. Fordelen med 5 GHz-båndet er at det vil være forbeholdt 802.11a, mens 2,4 GHz-båndet brukes av en rekke forskjellige enheter -- alt fra mikrobølgeovner til radiostyrte biler. Se WLAN, WEP og HiperLAN.