Du er her

Med fokus på vann

I morgen er det klart for Borgeby feltdager 2019. Hovedtemaet for årets arrangement er hvordan vi kan skaffe plantene vi dyrker riktig mengde vann i framtida.
Av Per Magne Tøsse
Publisert 25.06.2019 19:38

Europa opplever en hetebølge denne uken, og i Malmø tre mil sør for Borgeby ligger temperaturen opp imot tretti grader. Under dagens Pre-event på Borgeby slott kunne det svenske landbruksuniversitetet legge fram statistikk som viser at vi har fått en høyere gjennomsnittstemperatur de siste tiåra, og været har blitt mer uforutsigbart.

Vann er viktig

Forsker Jeff Strock fra University of Minnesota i USA fortalte om forsøk de har gjort de siste åra. I regionen han kommer fra kommer det nok nedbør i løpet av året, men mesteparten kommer i løpet av vinteren. De har derfor bygd store basseng der de tar vare på vann som kommer ut fra dreneringen i jorda. Vannet blir brukt til i den tørre delen av året. -Vann er den største utfordringen i landbruket, sier han. Både for mye, og for lite vann skaper problemer for plantene våre.

Større, breiere, mer nøyaktig

I Sverige har store Pivot-spredere begynt å vinne terreng.  Leverandørene vi har snakket med forteller at de har solgt flere anlegg til sesongen 2019. De største og mest avanserte anleggene kan bygges ut i lengder på opp imot 1000 meter, og de har mulighet for GPS-styring, slik at du for eksempel ungår å vanne veger eller lignende. Du kan også styre mengden, slik at noen deler av jorda får mer vann enn andre. Bedre Gardsdrift kjenner til at det finnes noen få slike anlegg i Norge. I framtida vil vi kanskje se flere.