Du er her

Mat, -en selvfølge?

Fra Bedre gardsdrift 8/2013: «Hvorfor skal egentlig oljerike Norge produsere mat på karrig jord når vi har råd til å kjøpe maten fra utlandet og kan støtte fattige land ved å gjøre det?»
Av Magnus Østby
Publisert 29.10.2013 01:45

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Trenger vi egentlig jordbruk i Norge? Når bare tre prosent av totalarealet er landbruksjord, er det noe stort tap om det forsvinner? Dersom bøndene ikke klarer å produsere mat uten subsidier fra staten, viser ikke det bare at de ikke har livets rett som næringsdrivende? Ja, hvorfor skal egentlig oljerike Norge produsere mat på karrig jord når vi har råd til å kjøpe maten fra utlandet og kan støtte fattige land ved å gjøre det?

Meningene om landbruket i Norge er sterke og delte. Dessverre er det også ofte preget av manglende kunnskap og naive forestillinger om både nasjonal struktur og driftsmuligheter og internasjonale endringer. De som snakker varmt om at vi må fjerne tollmurene for å vise solidaritet med de fattige, slår seg sjøl på kjeften. Er de ikke klar over at det er landets overklasse som tjener seg rike på en slik mateksport til Norge, mens deres egen befolkning sulter? Solidaritet er ikke at vi skal spise av lasset til verdens fattige. Solidaritet er at Norge brødfør seg sjøl i størst mulig grad, slik at maten kan forbli i de landene der den trengs mest.

Mange håpte at hestekjøttskandalen i vinter skulle gi en økt interesse i befolkningen for matsikkerhet og nasjonal produksjon. Men selv om forbrukerne kan miste matlysten av tanken på å spise hest, er det ikke feilmerking av kjøtt som er hovedgrunnen til at mat kan bli et sikkerhetsspørsmål framover. Det er mangelen på mat som bør gjøre oss bekymret.

For matmangel er en reell fare i årene som kommer. Med en forventet befolkningsøkning på to milliarder og en stadig større andel av befolkningen som har råd til å spise som vi i Vesten har gjort, må verdens matproduksjon dobles innen 2050 for å dekke behovet.

Mens Norge og Vest-Europa bygger ned, slåss andre land om matjorda. Kina er en stor aktør når det gjelder oppkjøp av landbruksarealer utenfor egne grenser. Samtidig bidrar mer ekstremvær til store avlingsreduksjoner og høye matpriser. Fordi mat handler om liv og død, har mangel på mat alltid vært, og vil alltid være en kilde til strid, noe den arabiske våren bør minne oss om.

Nordmenn omtales ofte som naive. Vi håper våre folkevalgte, med vår nye landbruksminister Sylvi Listhaug i spissen, ikke lar naiviteten råde når det gjelder norsk matproduksjon. Mette mager er ingen selvfølge, ei heller for velfødde nordmenn.

__________________________________________________________________

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre gardsdrift 8/2013

Du kan laste ned hele bladet eller enkeltsider elektronisk her

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

__________________________________________________________________


Tidligere lederartikler fra Bedre gardsdrift:

"

"
Kunnskapsløft for landbruket

Fra Bedre gardsdrift 7/2015: «Vi har tidligere tatt til orde for en mer offensiv mediestrategi fra landbruket, og vi blir mer og mer overbevist om viktigheten av dette. Landbruket er på alle vis tjent med et generelt kunnskapsløft om norsk matproduksjon.»

Les mer »"

Les også"
Økonomisk seigpining tar liv

Fra Bedre gardsdrift 6/2015: «Sikkerheitsbelte og sunt mannvit er gratis og tilgjengelig for alle. Noko som ikkje er like lett, er å sikre at alle har tid og økonomi til å halde maskinparken i forsvarleg stand.»

Les mer »"

Les også"
Frustrerende sentralisering

Fra Bedre gardsdrift 5/2015: «A-K maskiner har den siste tiden lagt ned flere avdelinger rundt om i landet, noe som skaper stor frustrasjon mange steder.»

Les mer »"

Les også"
Skallet er ditt – programvaren er vår!

Fra Bedre gardsdrift 4/2015: US Copyright Office behandler nå en søknad fra John Deere, som ber om at programvaren i deres produkter blir underlagt lov om opphavsrett, på samme måte som programvare til datamaskiner.

Les mer »"

Les også"
Renere, men enklere traktorer?

Fra Bedre gardsdrift 3/2015: «De siste årene har traktor- og motorprodusentene brukt enorme summer på å tilpasse motorene til nye og strengere utslippskrav.»

Les mer »"

Les også"
Monopol i fjøset

Fra Bedre gardsdrift 2/2015: «Fordi Fjøssystemer ikke er landsdekkende, vil Felleskjøpet i praksis få monopol som totalleverandør mange steder. Vi har ingenting galt å si om noen av disse, men en slik konkurransesituasjon i et marked hvor det omsettes for svært store beløp er uheldig.»

Les mer »"

Les også"
Bredbånd til alle, takk!

Fra Bedre gardsdrift 1/2015: «På få år har landet vårt fått et digitalt klasseskille som råker skoleelever og næringsdrivende særlig hardt, og som definerer folk til å være med eller utenfor. »

Les mer »"

Les også