Du er her

Kverneland i samarbeid om potet

Underhaugs potetmaskiner vil heretter produseres gjennom et nystiftet selskap kalt Dunor. Kverneland eier en tredel, mens nederlandske Agrimac eier resten.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

(Fra Bedre Gardsdrift 10/01)Agrimac eier varemerkene Amac og Climax, men kan ikke påstås å være særlig kjent i Norden.

På sikt skal Underhaugs potetmaskiner utvikles og produseres i Nederland. De nærmeste åra vil imidlertid produksjonen fortsette på Nærbø. En viktig endring blir det: Sleperen UN 5300 forsvinner fra sortimentet, da denne koster mer i produksjon enn det selskapet klarer å ta i betaling. Fra Nærbø blir vi forsikret om at det jobbes med en erstatter, en enrads maskin med tank, egnet for norske forhold. Denne vil verken komme fra Jæren eller fra Nederland, sies det kryptisk. Produksjonen av Faun, potetsettere og den torads slepte opptakeren fortsetter som før. Underhaug vil fremdeles selges gjennom Kvernelands salgskanaler.

Kundene vil ikke merke noe umiddelbart. Etter en periode vil de få tilgang til et større utvalg fra setting til lagring, enn det Underhaug kan tilby i dag, får vi fortalt fra Kverneland. Fabrikken på Nærbø har uansett noe å gjøre, så lenge salget av rundballepakkere og pressepakkeren Taarup Bio går som det skal.

Det nye selskapet Dunor skal bli den tredje store aktøren på potetmarkedet i Europa. Grimme har vært dominerende, med Netagco som største utfordrer til nå. Det selskapet ble til gjennom en sammenslåing av potetvirksomheten til selskaper som Hassia, Structural, Wühlmaus og Reekie for noen år siden.