Du er her

Kupelys

Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Oppunder taket på transportaren til Magne Agjeld finn vi eit kraftig kupelys. Eigentleg er det ei lykt som blir marknadsført som ryggelys som han har fått tak på til ein rimeleg pris. Lykta får straum frå ein 12-voltskontakt, som er utstyrt med eigen brytar og sikring. Denne kan også brukast til roterande varsellys, arbeidslys eller anna utstyr.