Du er her

Kornbonde uten tørke

Lars Evju mener å få større kapasitet og sparer en mann ved å levere korn direkte. Gjelder det flere? Send oss dine kommentarer.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

Lars og Janet Evju i Rakkestad har i samarbeid med hennes foreldre 800 mål eget kornareal. Jorda er fordelt mellom to kommuner. I tillegg leier Evju 850 mål. De dyrker mest hvete. I høst sådde Lars 600 mål høsthvete, og med vårhvete blir det til sammen rundt 1000 mål. Mye høsthvete er også en årsak til at han ikke satser på egen korntørke.

Jeg prioriterer å så høsthvete framfor å bruke tid til korntørking, sier Evju. Han har en deltidsansatt pluss noe hjelp av sin far onnene. Janet har arbeid ved siden av garden.

Skulle jeg tørket og lagret kornet selv, ville det krevd mer mannskap. Det er både vanskelig og kostbart å ha ansatte til å passe på dette. I stedet bestiller jeg containere på jordet, og jobben er gjort når jeg har tresket, sier Evju. Treskeren er en 15 fot Claas Medion 2001 modell med stor kapasitet på treskeverk.

Evju har både vurdert og regnet på om det kan lønne seg å investere i korntørke. Jeg tror jeg må investere nærmere halvannenmillion kroner inklusiv hus for å få et skikkelig anlegg. Det blir mange øre pr. kg korn og er også risikofylt når du har mye leiejord,. Det er tvilsomt om det vil være lønnsomt når møllene tilbyr rabatt på tørking, sier Evju. Det oppleves heller ikke som noe problem å få levert kornet når han tresker. Derfor har Evju prioritert investeringer i jord og maskiner. Samtidig han har tenkt å bruke noen kroner på å oppjustere den gamle korntørka med ekstra siloer, slik at han iallfall kan lagre sitt eget såkorn selv.

En mulighet som også vurderes, er å lagre en del korn gasstett til kyllingfôr. Evju har nemlig stor kyllingproduksjon hvor han kan bruke både hel hvete og bygg. Gasstett lagring kan være mer interessant enn å bygge tørke, sier Evju. Han legger ikke skjul på at det er enkelte ulemper ved å sitte uten kornlager. For eksempel kan han ikke forskyve inntekt, momsinnbetaling og skatt fra et år til et annet.

Hva mener du?Er du enig i Evjus vurderinger? Driver du på en måte som krever at du må ha korntørke? Lønner det seg å bygge ny tørke i dag?

Samme hva du mener, og hvilket grunnlag du har for dette: Send oss noen ord til jogeir@vanebo.no eller Bedre Gardsdrift v/ Jogeir, Røskje, 7710 Sparbu.

Kommentarene blir lest av redaksjonen, og vi tar kontakt om vi vil arbeide videre med noen av dine innspill.