Du er her

Knappebetjent styring på lasteren

Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

(Fra Bedre Gardsdrift nr. 7/1999)

Når du for eksempel kjører med rundballeklype på lasteren, kan det bli mye å holde styr på. Du skal betjene laster, klemme, girspak og ratt, men har fortsatt bare to hender til rådighet.

Derfor har Knut Torgeir montert en elektrohydraulisk styring. På denne måten blir han i stand til å styre ved hjelp av to knapper som er plassert på frontlasterspaken.

Den elektrohydrauliske sentralen har han kjøpt hos Økonomideler i Østfold.

Illustrasjonen viser forhåpentlig hvordan styringa er montert.

Når elektromagnetventilen får strøm og sender olje til styresylinderen, skal stengeventilene få strøm slik at de stenger. Det er viktig at ventilene er åpne når de ikke får strøm. Det sikrer full styring ved et eventuelt strømbrudd. Stengeventil er også nødvendig for at rattet ikke skal gå som en motor. Blystad har dessuten av sikkerhetsmessige grunner koblet slik at knappebetjeningen bare kan brukes ved kjøring på lavt gir eller i revers.

Komponentene har til sammen kostet ham ca. 4000 kroner. Da kommer sjølsagt arbeidet i tillegg.