Du er her

Klar for fôrimport fra Island

Samvirkene går sammen om import av et parti ensilert grovfôr fra Island.
Av Sesselja Bigseth
Publisert 07.08.2018 10:32

Mens store deler av Norge har tørket bort i sommer, har Island hatt kjøligere vær og rikelig med nedbør. Det ligger an til en bra andreslått på Island, og de er allerede godt dekket opp for eget behov etter førsteslåtten.

Lav risiko

Mattilsynet har vurdert grovfôrimport fra Island har svært lav risiko, på linje med import fra Sverige og Finland. Felleskjøpet Agri, TINE og Nortura har nå inngått avtale om import av grovfôr fra Island for salg i Norge.

Dekker ikke behovet

Samvirkene understreker at selv om de nå importer grovfôr, er det ikke tilstrekkelig til å dekke behovet til alle som er rammet av tørken.

– Det er fortsatt halm og god bruk av norske ressurser som er den viktigste løsningen på situasjonen vi nå står i. All halm som er tilgjengelig må benyttes som dyrefôr, og sammen med økte volum av fiberrikt kraftfôr vil dette kunne løse situasjonen for de aller fleste slik at normal produksjon kan opprettholdes, sier Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri, i pressemeldingen.