Du er her

Kjøttindustrien har skylda

Rapporten, som ble lagt fram denne uka, frikjenner både Rimi-Hagen og Rema-Reitan for anklagene om at det er de som høster gevinsten av at bøndene får mindre betalt for kjøttet de produserer.
Av Anonym
Publisert 01.12.1999 12:00

I fjor høst hevdet landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen at mat-millionærene hadde et forklaringsproblem fordi forbrukerne ikke hadde nytt godt av bøndenes prisnedgang. Nå viser det seg at det er slakteriene og kjøttforedlerne som har skodd seg.
Rapporten, som er laget av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning og ECON senter for økonomisk analyse, plasserer nemlig skylda hos kjøttindustrien. De har kartlagt hva som skjer med kjøttprisen hele veien fra bonde til butikk fra november 1998 til februar 2001. I denne perioden har bonden fått redusert sin pris for svine- og storfekjøtt med to kroner per kilo forbruksvare. Samtidig er prisen til forbruker redusert med femti øre.
I samme periode har bruttomarginene (driftskostnader pluss eventuell fortjeneste) for slakting, skjæring og foredling økt med henholdsvis 0,91, 0,45 og 1,83 krone. Mens dagligvarehandelen har redusert sine bruttomarginer med 0,31 krone.
Sett i forhold til andre forbruksvarer, ble faktisk kjøttet 3,50 kroner billigere i løpet av den undersøkte perioden.Kilde: Nationen