Du er her

Kart viser ledig jordbruksjord

Et kart som lyder navnet «Jordbank» skal gjøre det lettere for bønder og forvaltning å finne ledig jordbruksareal.
Av Bo Hansen
Publisert 20.03.2019 09:52

Jordbank er et kart som viser de arealene som mottar produksjonstilskudd og de arealene som ikke mottar tilskudd. På den måten er det lettere å få en oversikt over hvilke arealer som kan tas i bruk.

Kopler interesser sammen

Det er Fylkesmannen i Troms og Finnmark som har utarbeidet dette matnyttige redskapet i forvaltningen av jordbruksressursene i fylkene, melder Fylkesnytt.

Mange bønder i Troms og Finnmark har for lite jordareal til å dekke fôrbehovet sitt eller mangler fôrgrunnlag for å utvide drifta. Samtidig er det en god del arealer som ligger brakk og som ikke høstes. Jordbanken gjør det mulig å kople sammen de eiendommene som har behov for mer jord og de ledige jordressursene.

Prøves i flere kommuner

Kartet er nå ute til testing i noen pilotkommuner som skal kvalitetssikre innholdet. Målet er å få lagt ut kartet på tromsatlas.no i løpet av våren.

Utarbeidelsen av kartet er initiert av Matjordprosjektet i Finnmark, samtidig som det er ett av tiltakene i handlingsplanen til Matjordprogrammet i Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark, heter det i Fylkesnytt.

 

 

 

Nøkkelord