Du er her

A-K blir styrket av oppkjøpet

A-K maskiner passer godt inn i Bertel O. Steens portefølje, og har mange fellestrekk med bransjene konsernet til nå har drevet innenfor. Aage Bryn er glad for å kunne selge til en familiebedrift.
Av Jogeir M. Agjeld
Publisert 20.05.2008 15:23

For gründer, eier og styreformann Aage Bryn har det vært avgjørende å finne en kjøper til A-K maskiner som tenker langsiktig og som er opptatt av å ivareta og utvikle medarbeiderne. Til Bedre Gardsdrift sier han at salgsprosessen har pågått gjennom vinteren, og at flere mulige kjøpere har vært vurdert. Med andre ord var ikke salget til Bertel O. Steen påtenkt da adm.dir. Ole Grønvold ble ansatt, med en fortid nettopp fra Bertel O. Steen.

Felles tenkemåte

For Bryn personlig er det viktig at også Bertel O. Steen er en familiebedrift, med en kultur og verdigrunnlag som ikke ligger så langt fra hans eget.

– Bertel O. Steen har lang tradisjon for å utvikle og ivareta sine medarbeidere. Det betyr mye for meg, sier han. – Var det dere som ringte på hos dem, eller motsatt? – Det var vel heller slik at vi ringte på hos hverandre, sier Aage Bryn med et smil.

Alt har sin tid

62 år gamle Aage Bryn har drevet A-K maskiner i 25 år og begrunner salget med at ”alt har sin tid”. Han viser til egen alder og at det ikke er naturlig å videreføre virksomheten til noen av hans egne barn. Dessuten skapte veksten i selskapet behov for mer kapital, og da var det ”naturlig å vurdere et salg”. Nå ser han fram til noe roligere dager.

– Er det vemodig?

– Ja, litt. Jeg har jo tross alt bygd opp denne virksomheten selv, stein for stein. Men samtidig er det også en lettelse. Som eneeier sitter man med et stort ansvar både i gode og mindre gode tider. Det er en bør å bære, og jeg er glad for at vi har funnet en løsning som vil ivareta selskapet og de ansatte videre, sier Aage Bryn til Bedre Gardsdrift.

Vil skape ro

De ansatte i A-K maskiner ble orientert på et allmøte klokka 08.30 tirsdag morgen. Møtet var innkalt på en halvtimes varsel.

– Mange ble nok overrasket og trodde at møtet skulle handle om noe annet. Men mitt inntrykk er at nyheten om Bertel O. Steen som ny eier ble udelt positivt mottatt. Det har jo versert noen eksterne rykter om hva som skulle skje med A-K maskiner, og jeg tror at nyheten om salget vil skape ro i bedriften igjen, sier Bryn.

Flere normale arbeidsdager for Bryn

Aage Bryn beholder eiendomsdelen av A-K maskiner og vil i tiden fremover konsentrere seg om å forvalte og videreutvikle de 19 eiendommene i tilknytning til forhandlernettet.

– Med det kan jeg få normale arbeidsdager og kanskje også noe fritid, forteller han til Bedre Gardsdrift. Han har ingen tanker om å pensjonere seg med det første.

A-K passer godt inn

Traktorer og landbruksmaskiner i dette omfanget er noe helt nytt i Bertel O. Steens produktportefølje, men konsernsjef Marius Steen mener likevel at A-K maskiner vil passe godt inn i virksomheten.

– Dette er en bransje vi har gode forutsetninger for å forstå. Forretningssystemene likner veldig på bilbransjen på viktige områder. Derfor har vi gode forutsetninger for å bli en god eier i A-K maskiner, sier Marius Steen.

Traktoreiere og lastebileiere

Han trekker en sammenlikning mellom kjøpere av traktorer og kjøpere av lastebiler, særlig dem som driver i liten skala. Mange av behovene som skal innfris, er felles for de to kundegruppene.

– For begge er det svært viktig at redskapen fungerer til enhver tid. Og begge har et sterkt forhold til redskapen sin. Ingen av aktørene kommenterer prisen som Bertel O. Steen betaler for A-K maskiner, men Marius Steen bekrefter overfor Bedre Gardsdrift at oppkjøpet er et stort løft også for et storkonsern. A-K Maskin vil utgjøre 12-13 prosent av omsetningen i Bertel O. Steen.

– Dette er en milepæl i vårt selskaps historie, sier Steen.

A-K forblir eget selskap

Det er flere årsaker til at Bertel O. Steen har valgt å kjøpe A-K maskiner. Den viktigste er at konsernet har mye penger og ønsker å vokse. Den andre er likhetene i forretningssystemene. Den tredje er A-K maskiners sterke posisjon innenfor sitt eget område. Marius Steen understreker at A-K maskiner skal drives videre som eget selskap, under samme navn som i dag.

Tilfredshet blant forhandlerne

Responsen hos A-Ks forhandlere og avdelinger på nyheten er positiv. Mange ser fram til at oppkjøpet vil gi ny giv og mer fart i salget. De ansatte ser at det nye eierskapet vil kunne gi en god plattform for videre vekst.

Positivt for kundene

Bertel O. Steens eierskap vil utelukkende være positivt for norske bønder, mener Aage Bryn.

– Alt som er positivt for A-K maskiner, er positivt for kundene. A-K blir sterkere enn det har vært, får større finansielle muskler og større handlingsrom. Det gjør selskapet i stand til å vokse i et tøft marked.

Har allerede startet oppturen

Det er en kjent sak at A-K ikke har oppnådd de markedsandeler man har satt seg som mål, etter at CaseIH kom inn i sortimentet. Dessuten ble 2006 et magert år rent økonomisk. Bryn og Grønvold ser ingen dramatikk i det, og salget av selskapet har heller ingen sammenheng med disse tallene.

– Det er helt normalt innen forretningslivet at økonomien går litt opp og ned. Det er heller ingenting oppsiktsvekkende i at markedsandelene ikke alltid er der man ønsker. Nå har vi imidlertid lagt et godt grunnlag for fine tall framover. Vi har en stab som jeg er meget tilfreds med, vi har fått gode bygninger og fasiliteter, og vi har en ordrereserve som i løpet av noen måneder vil komme godt til syne på de forskjellige statistikkene, forteller en optimistisk og offensiv Ole Grønvold.

Vil vokse, men ikke for enhver pris

Jørn-Even Hanssen, som er konserndirektør organisasjonsutvikling hos Bertel O. Steen, vil ikke si noe bestemt tall på hvilke markedsandeler den nye eieren ønsker for A-K maskiner.

– Vi vet at CNH har framgang i hele Europa. I Norge er ikke potensialet tatt helt ut, for å si det slik. Derfor har vi som mål å øke våre markedsandeler på traktor, men jeg vil ikke si noe tall. Våre erfaringer fra bilbransjen viser at en økning i markedsandel også kan ha en kostnad. Hanssen understreker også at Bertel O. Steen vil være ydmyke i forhold til at landbruket er et eget fagfelt. Vel kan firmaet mye om bil og forretningsdrift på det området, men de vil bruke tid på å sette seg inn i landbruksmarkedet.

Stordriftsfordeler?

I dag er det for tidlig å si hva A-K og Bertel O. Steen kan lære av hverandre, men Hanssen har tro på at man kan ha felles nytte av hverandre. For eksempel har begge selskaper deledistribusjon der lastebilene til dels kjører side om side. Også på andre områder innen administrasjon og støttefunksjoner kan det være grunnlag for at den ene bistår den andre, uten at noen ting er fastlagt nå.

Separate avdelinger

Bertel O. Steen har en politikk på at de som jobber med Mercedes skal jobbe med Mercedes, ikke med Peugeot eller Kia. Det samme skal gjelde for A-K. Her skal det være ryddige forhold, uten sammenblanding av merkevarer.

Svært positivt mottatt i konsernet

Da Bertel O. Steen presenterte nyheten for sine ansatte i dag, var ledelsen spent på reaksjonene.

– Folk ble positivt overrasket. Vi hadde med to traktorer på presentasjonen på Lørenskog, og de teknikkinteresserte medarbeiderne våre var fort både høyt og lavt på disse, og lot seg imponere over hvilket teknisk nivå dagens traktorer holder. Jeg opplevde at oppkjøpet ble mottatt med glede og entusiasme hos våre ansatte, sier Hanssen.

Unimog?

Bertel O. Steen har agenturet på terrengkjøretøyet Unimog fra Mercedes-Benz. Salget av denne har i det siste vært nær null, og den er heller noe tema med det første i forbindelse med at A-K blir en del av konsernet.