Du er her

Jærbonden - produsent av fellesgoder?

Høgskolen Landbruk og bygenæringer starter nå et omfattende forskningsarbeid omkring oppfatninger og bruk av det åpne og landbruksproduserte jærlandskapet.
Av Magnus Østby
Publisert 29.11.2011 08:00

Utbygging eller matproduksjon?

Bakgrunnen for prosjektet er at Jæren er et av de mest populære, men også mest omstridde og til dels konfliktfylte landskapsområde i landet. Innenfor et svært avgrensa område er Jæren både:

- det viktigste matproduserende området i landet
- et av de mest ettertrakta utbyggingsarealene i landet
- et mye nytta fritidslandskap for mange tusen mennesker- et landskap med en lang rekke verna og/eller verneverdige kultur og naturverdier.

Gjennom forskningsarbeidet ønsker Høgskolen for landbruk og bygdenæringer (HLB) å få fram hvor vidt det eksisterer felles verdier på tvers av de delsvis potensiellelle og delvis pågående arealkonfliktene i området. Er det jordbruksskapte, åpne og veldrevne landskapet viktig også for andre, spør HLB.

Ifølge rektor Dag Jørund Lønning kan forskningsprosjektet få stor betydning for både landbruk og arealplanlegging i regionen.