Du er her

Ikke alle har pengetrær i skogen

Norske skogeiere hadde en gjennomsnittlig næringsinntekt på 37 000 kroner i 2013. Bare én av seks hadde overskudd i skogbruket.
Av Bo Hansen
Publisert 23.02.2015 11:30
Bare én av seks skogeiere kunne vise til positiv næringsinntekt i 2013. Illustrajonsfoto: Sollie gård

 

I alt hadde 21 000 personlige skogeiere positiv næringsinntekt fra skogbruket i 2013. Samlet næringsinntekt skogbruk på 862 millioner kroner, melder Statistisk sentralbyrå.

Partneren sper på inntekta

Til sammen hadde de personlige skogeierne en samlet næringsinntekt fra skogbruket på 775 millioner kroner i 2013, mot 780 millioner kroner året før. I tillegg sørget skogeiers ektefeller, samboere og partnere for en næringsinntekt fra skogbruk på til sammen 87 millioner kroner, mot 83 millioner i 2012.

Størrelsen betyr mest

Næringsinntekta fra skogbruket varierer naturlig nok mye med størrelsen på skogarealet. Skogeiere med positiv næringsinntekt, og som eier over 20 000 dekar produktiv skog, hadde i gjennomsnitt en næringsinntekt fra skogbruket på 766 000 kroner.

Skogeiere med positiv skoginntekt og mindre enn 1 000 dekar skog hadde et gjennomsnitt på knapt 25 000 kroner. Til sammenlikning var gjennomsnittet for skogeierne som eier mellom 5000 og 20 000 dekar skog på 195 000 kroner.

Bruttoinntekta økte

Den gjennomsnittlige bruttoinntekta til skogeiere med overskudd i skogbruket var på 586 000 kroner i 2013. Dette er en økning på 26 000 kroner fra året før. Næringsinntekt fra skogbruk utgjorde seks prosent av bruttoinntekta, andre næringsinntekter 31 prosent og lønnsinntekter 41 prosent. Resten var pensjon og andre inntekter.

 

Antall personlige skogeiere og gjennomsnittlig næringsinntekt fra skogbruk. Gjelder skogeiere med positiv næringsinntekt i skogbruk  
  2013 2012 - 2013  
Antall eiere Kroner Endring i næringsinntekt skogbruk, prosent  
1Tabellen er basert på opplysninger fra skattestatistikken for personer og gir opplysninger etter likningskommune.  
I alt 20 980 37 000 5,7  
         
Eiendomsstørrelse, produktivt skogareal        
25-99 dekar 2 229 16 000 6,7  
100-249 dekar 4 438 21 000 0,0  
250-499 dekar 4 630 26 000 4,0  
500-999 dekar 4 584 32 000 3,2  
1 000-1 999 dekar 2 960 44 000 0,0  
2 000-4 999 dekar 1 621 73 000 -2,7  
5 000-19 999 dekar 470 195 000 7,7  
20 000 dekar eller mer 48 766 000 85,5  

Kilde: Statistisk sentralbyrå