Du er her

Hvor kan tømmerbilen snu?

"I enden tå regnbåga ska're finnast gull" synger Hellbillies. Men i enden av skogsbilvegen er det sjelden noe gull. Det vanligste å finne er en trang, igjengrodd og gjørmete snuplass. Pluss litt skrot som bygdefolk har slengt fra seg.
Av Håkon Bjerke
Publisert 04.12.2017 20:57

Videoen viser hvor enkelt det ser ut når en rutinert sjåfør snur et langt vogntog. På en plass der enkelte billister knapt greier å snu en personbil med henger, klapper han vogntoget sammen som en foldekniv og bare kjører ut igjen.

Dette er likevel ikke ment som en sovepute for skogeiere og vegansvarlige. For selv om det går bra i dette tilfellet, skal det små endringer til før det blir problemer. Snuplassene er ofte bygd av dårlige masser. Hvis selve vegen blir gruset opp, er det sjelden snuplassen får noe etterfyll. Etter regnvær blir hele plassen sleip og kantene blir farlig mjuke.

Hva sier regelverket?

Landbruksdirektoratet har retningslinjer for utforming av skogsbilveger. Der står detaljerte tegninger av minimumsmål på snuplasser for vogntog. Nybygde veger må oppfylle disse kravene, men mange gamle veger har for små snuplasser.

Minimum diameter på ei godkjent rundkjøring der vogntoget skal snu uten lass er 22 meter. Hvis vogntoget må snu med lass, er diameterkravet 26 meter. Fylkesskogmester i Hedmark, Tore Holaker, sier at de uansett anbefaler å bygge rundkjøringene med 26 meters diameter. Det kan være aktuelt for et vogntog med halvfullt lass å kjøre inn til enden av vegen for å fullaste. Dessuten er det alltid greit å ha litt å "gå på". Utviklinga går mot stadig større vogntog som krever enda mer plass.

Legg merke til på filmen at bakenden på hengeren går ut mot kanten når bilen kjører framover igjen. Derfor er det viktig at snuplassen er dråpeformet.

Ei tømmerlunne, en snøhaug eller en parkert bil her kan gjøre at tømmerbilen river av skvettlapper og markeringslys, og i verste fall ikke får snudd. Hvis ikke snuplassen er svært stor, så unngå å bruke den som velteplass. Legg heller tømmeret langs vegen etter snuplassen.

Tenk også på det når dere brøyter en snuplass: Tråkk hele plassen ut til kantene fra tidlig på vinteren så den fryser skikkelig til. Og hvis det er en stor rundkjøring, ikke legg igjen en snøhaug midt utpå, men brøyt hele plassen!

Lenke til de offisielle kravene for skogsbilveger finner du her:
Og lenke til bare kravet om snuplasser finner du HER