Du er her

Hva med å starte insektfarm?

Insektlandbruket brer om seg i verden - mye på grunn av dyrenes høye proteininnhold. I dag brukes insekter både som mat og som fôr.
Av Bo Hansen
Publisert 17.01.2015 21:15

I dag spiser to milliarder mennesker insekter. Foto: colourbox.com

Proteiner fra insekter kan i framtida bli en viktig ingrediens i noen matvarer. Blandingsprodukter av melk-, plante- og insektproteiner er neste skritt, sier Arla Foods til danske foodculture.dk. Konsernet arbeider allerede med blandede proteinprodukter.


Insekter er takknemlig dyr å ha på båsen

Både forskning og etablering av insektfarmer har vokst eksplosivt de siste årene. Dette fordi insektbiomassen har et høyt innhold av protein, umetta fettsyrer og mineraler. Insektene opptar liten plass, og krever lite vann og energi. Dyrene kan videre utnytte biprodukter fra matvareindustrien og omdanne det til høyverdig protein uten å belaste miljøet nevneverdig med metan-utslipp.


Om fem år har vi insektmat!

EU har nettopp tillat å bruke insekter i fôr til kjæledyr og mink, mens det i Holland, Belgia og UK er tillatt å tilsette insekter i matvarer. Flere bransjer legger press på sine respektive myndigheter for å forandre regelverket, slik at de kan ta ut potensialet i insektene.

Danske forskere tror at det allerede i år blir åpnet for å bruke insekter i fôr til fisk, kylling og svin, men at det nok vil gå fem år før maten har innslag av insekter.


Et umettelig behov for protein

Én av de viktigste årsakene til insektinteressen er at etterspørselen etter protein vil stige med 70 prosent fram mot 2050 i takt med den voksende befolkningen i verden. I følge FAO blir vi da ni milliarder mennesker. Det krever at vi utnytter eksisterende råvarer og restprodukter bedre.


20 000 insektbruk i Thailand

I dag spiser to milliarder mennesker i Asia, Afrika og Sør-Amerika insekter som en del av den daglige kosten. Over 2000 arter insekter står på menyen. Bare i Thailand finnes det 20 000 insektfarmer, men også i Europa produseres det insekter.